Stivers sportbranche onder strenger toezicht fiscus

De Belastingdienst wil nog in 2019 zogeheten sport stivers (stichtingen en verenigingen) strenger op hun belastingplicht gaan controleren.

De Belastingdienst gaat het toezicht op zogeheten stivers intensiveren. De Belastingdienst wil deze stivers (onbeschreven stichtingen en verenigingen), strenger gaan controleren op hun belastingplicht.

 

Stivers denken vaak dat zij niet belastingplichtig zijn. Maar als zij net zoals commerciële bedrijven opereren, dan gelden voor hen ook dezelfde fiscale regels.

Stivers krijgen eerst voorlichting

De activiteiten van stivers zoals fondsenwerving, kunnen leiden tot een belastingplicht. Door hun belastingplicht opnieuw te beoordelen, wil de Belastingdienst oneerlijke concurrentie tegengaan.

De Belastingdienst pakt de herbeoordeling per branche aan en benadert stivers in eerste instantie via voorlichting. In 2019 start de fiscus dus o.a. met de sportbranche. De dienst gaat daarvoor samenwerken met bonden, notarissen en de Kamer van Koophandel.

Belastingplicht van stivers

Als de Belastingdienst bij een stiver een belastingplicht constateert, dan zal deze met ingang van het volgende jaar ingaan. Dat kan ook eerder als er sprake is van constructies en/of serieuze concurrentie.

Na het eerste heffingsjaar draagt het Belastingkantoor in Maastricht de behandeling over aan het belastingkantoor in de regio van de stiver. Als een stiver belastingplichtig blijkt te zijn, wil dat overigens nog niet altijd zeggen dat zij belasting moet betalen. Er kan namelijk een vrijstelling van toepassing zijn.

Loonheffingen

Voor stivers die gebruik maken van vrijwilligers kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. Een vrijwilliger mag in 2019 voor zijn arbeid en eventuele andere kosten, onbelast maximaal 170 per maand en 1.700 euro per kalenderjaar ontvangen.

Deze ontvangst is inclusief vergoedingen en verstrekkingen in natura. Tot en met 2018 was dit 150 euro per maand en 1.500 euro per kalenderjaar. Als de vergoeding deze bedragen overschrijdt, mag een club de vrijwilligersregeling niet toepassen.

De vrijwilligersregeling is ook niet van toepassing als de stiver belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Sportorganisaties en ANBI’s vormen een uitzondering op deze regel.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.