Btw-sportvrijstelling ongewijzigd in fiscale verzamelwet

Op 8 juni jl. is het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 verschenen. Hierin worden voor een aantal belastingwetten wijzigingen aangekondigd. Verwacht werd dat in het wetsvoorstel ook een aanpassing van de btw-sportvrijstelling zou worden aangekondigd maar dat blijkt niet het geval.

Verwacht werd dat in het wetsvoorstel van het Ministerie van Financien een aanpassing van de btw-sportvrijstelling zou worden aangekondigd maar dat blijkt niet het geval te zijn.Sportaccommodaties
In veel gevallen stellen gemeenten en andere exploitanten sportaccommodaties ter beschikking met toepassing van het verlaagde btw-tarief (gelegenheid geven tot sportbeoefening). Dat heeft tot gevolg dat door deze organisaties de btw op gemaakte kosten (veelal 21%) in aftrek kan worden gebracht.

Nadelig
Wijziging van de btw-sportvrijstelling zou kunnen betekenen dat de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties onder de btw-sportvrijstelling komt te vallen, mits de prestatie wordt verricht door een instelling zonder winstoogmerk. Dat zou voor veel exploitanten van sportaccommodaties nadelig kunnen uitpakken, omdat zij dan de btw op door hen gemaakte kosten in verband met de exploitatie van de accommodatie niet meer in aftrek kunnen brengen.

Kamer
Medio augustus 2014 heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven nader te zullen bezien op welke wijze de btw-sportvrijstelling zou kunnen worden aangepast. Uit de beantwoording van de Kamervragen bleek destijds dat eventuele wijzigingen van de wetgeving bij gelegenheid van de Fiscale Verzamelwet 2015 aan de Kamer zouden worden voorgelegd.

Lobby
Dat is dus niet gebeurd maar het is uiteraard niet uit te sluiten dat de btw-sportvrijstelling in de toekomst alsnog wordt aangepast maar vooralsnog lijkt het er echter op dat de lobby vanuit diverse belangenorganisaties zijn vruchten afwerpt.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.