Berkelland onderzoekt financiële vitaliteit sportclubs

Sportwethouder Han Boer van Berkelland wil weten hoe het staat met de financiële vitaliteit van de lokale sportclubs.

Zo’n 50 sportbestuurders kwamen op 30 oktober jl. bij elkaar voor de halfjaarlijkse vergadering van de Sport Federatie Berkelland. Een bijeenkomst met een workshop BTW en een workshop alcoholbeleid.

 

Sportwethouder Han Boer van Berkelland gaf een toelichting op de ontwikkeling van de sport in het afgelopen half jaar.  Hij kondigde ook een onderzoek aan bij de sportclubs.

Onderzoek financiële vitaliteit clubs

Boer noemde o.a. de ‘subsidie financiële administratie’ en de aanstelling van een ketenregisseur combinatiefuncties. Hij schetste ook het plan om, samen met de SFB, de financiële vitaliteit van sportclubs te laten onderzoeken. Hiermee wordt al zeer binnenkort gestart.

Verandering btw bij sportclubs

Na de introductie van Boer volgde een workshop van Elles Huinink, btw-specialist bij Caraad Hengelo. Zij opende met een duidelijke inleiding over de btw bij sportclubs c.q. -stichtingen. Er zal het een en ander gaan veranderen in de btw vrijstellingsregeling. Die krijgt vergaande consequenties voor met name (geprivatiseerde) sportstichtingen, ook in Berkelland.

Alcoholpreventie in de sport

Hierna volgde de workshop alcoholpreventie in de sport, specifiek gericht op jeugd onder de 18 jaar. Deze workshop stond o.l.v. Marleen Ernst van Iriszorg. Burgemeester Joost van Oostrum was ook aanwezig en schetste het alcoholbeleid van de gemeente en de manier van handhaven.

Sport niet alcohol vrij

Uit de reacties uit de zaal werd duidelijk dat alcoholmisbruik een maatschappelijk probleem is, dat niet alleen de sport treft. Het idee om de sport in de gemeente Berkelland alcohol vrij te maken, bleek een brug te ver.

Diverse clubs gaven aan in hun beleid al maatregelen rond alcoholgebruik opgenomen te hebben. Bijvoorbeeld door de schenktijden aan te passen rond jeugdwedstrijden.

De omgang met alcohol, met name door jongeren onder de 18 jaar, begint bij de ouders en de jongeren zelf. Onderwijs, horeca en clubs onderschrijven het belang hiervan en nemen daarvoor al passende maatregelen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten