Afschrijven en reserveren voor sportclubs

Sportorganisaties worstelen vaak met afschrijven en reserveren en vragen zich af of zij dat wel moeten. En zo ja, hoeveel zij dan moeten reserveren. Voordat het juiste antwoord kan worden gegeven staat de SWS even stil bij wat onder afschrijven en reserveren wordt verstaan.

Het gevolg van afschrijven is dat aanschafkosten van materiële vaste activa zoals een clubhuis, de kleedkamers maar ook van een kunstgrasveld, verdeeld worden over de economische gebruiksduur.

Afschrijven

Wanneer een sportvereniging bijvoorbeeld 200.000 euro investeert in tennisbanen en verwacht wordt dat de toplaag 10 jaar meegaat (de economische levensduur), dan is het verstandig om de waarde van de investering op de balans in 10 jaar tot nihil te brengen. Hierdoor blijven de waarde van de activa en van het eigen vermogen in de pas lopen en kan bepaald worden wanneer een eventuele vervangingsinvestering in beeld komt en komt een sportclub niet voor vervelende verrassingen te staan.

Reserveren

Reserveringen worden boekhoudkundig gemaakt voor toekomstige investeringen. Dat lukt alleen wanneer op het moment dat er geïnvesteerd moet worden, de gelden ook daadwerkelijk op de clubrekening staan. Het is belangrijk om jaarlijks vast te stellen of de reservering op de balans nog aansluit bij de liquiditeitspositie van de club.

De SWS ziet regelmatig dat een reservering is opgenomen maar dat het geld hiervoor niet aanwezig is en gebruikt wordt om tekorten te dekken of voor een andere investering. Een reservering moet formeel een doel hebben en de reservering dient ook voor dit doel aangewend te worden.

Waarom afschrijven en reserveren

Correct afschrijven en reserveren helpt om zicht te krijgen op de werkelijke financiële situatie van de club. De balansgegevens geven dan niet alleen inzicht in de actuele situatie van de club maar geven ook sturing bij het maken van een meerjarenplanning voor investeringen en eventueel bij het doorvoeren van een contributieverhoging, het snijden in kosten of het werven van nieuwe sponsorleden.

Kosten en uitgaven

Voor zowel afschrijvingen als reserveringen geldt dat het kosten zijn en dus ten laste van het resultaat komen. In tegenstelling tot bij een uitgave die een vereniging doet, is het niet zo dat er ook daadwerkelijk sprake is van een uitgaande geldstroom.

Clubleden die financieel minder onderlegd zijn, zijn tijdens een ALV geneigd naar het resultaat te kijken en schrikken wanneer dit negatief is. Dit hoeft echter niet te betekenen dat ook het saldo op de bankrekening in het afgelopen jaar is afgenomen. Het negatieve resultaat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van hoge jaarlijkse afschrijvingskosten.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant