Aanvraagprocedure borgstelling duurzame investeringen gestart

Vanaf 4 januari as. kunnen sportclubs subsidie aanvragen van 30% van het te investeren bedrag voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie-opwekking. Indien sportclubs voor deze investeringen bancair willen gaan lenen, kan bij SWS een borgstelling worden aangevraagd.

De aanvraag voor een borgstelling voor sportverenigingen is door SWS geopend voor clubs die bancair willen lenen voor hun investeringen in duurzaamheid.Veel verenigingen zullen niet genoeg financiële middelen hebben om bijvoorbeeld zonnepanelen en LED-verlichting zelf te bekostigen.

Gunstige voorwaarden

Door een borgstelling van SWS wordt het voor sportverenigingen mogelijk om bancair tegen gunstige voorwaarden te lenen. Alle sportverenigingen die de lening in de toekomst ook redelijkerwijs kunnen aflossen, kunnen gebruik maken van deze regeling. SWS heeft berekend dat de terugverdientijd, afhankelijk van het toegekende subsidiepercentage, ook bij volledige bancaire financiering, slechts beperkt is.

Arrangementsbanken

SWS heeft op dit moment overeenkomsten met de ABN AMRO, Rabobank en Triodos Bank. Deze banken hebben aangegeven dat met een borgstelling van SWS bancaire financiering voor een duurzame investering kan worden verstrekt. In de regel is dit type investeringen lastig te financieren. Via een SWS-borging en de betrokkenheid van de banken kunnen sportverenigingen tegen gunstige voorwaarden bancair financieren.

Borgstelling aanvragen

Als sportverenigingsbestuur loont de moeite om na te gaan welke duurzame investeringen op termijn lonend kunnen zijn. Hiervoor heeft SWS een stappenplan ontwikkeld. Indien u als sportvereniging een aanvraag wilt indienen, download u dan een van de aanvraagformulieren. Het verdient aanbeveling zo veel mogelijk van de benodigde documenten mee in te sturen zodat beoordeling door SWS zo snel mogelijk kan plaatsvinden.

Projectadviseur

Het lezen van het Reglement Duurzaamheid SWS verduidelijkt de rechten en plichten die uit het aanvragen van een borgstelling voortvloeien. Op veel van uw vragen zijn op de website antwoorden te vinden maar ook kan de projectadviseur voor uw regio u verder helpen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.