Btw-aftrek voor een al dan niet economische sporthal

Hoe zit het precies met de btw-aftrek voor een (niet-)economische sportaccommodatie

Rechtbank Gelderland heeft op 21 april een uitspraak gedaan die van belang is voor gemeenten die gratis onroerend goed ‘verhuren’. De uitspraak over btw-aftrek is echter ook relevant voor andere verhuurders die met regelmaat ‘om niet’ (sport)ruimte ter beschikking stellen.

Bij het vaststellen van het recht op btw-aftrek was in geschil of de leegstandsuren wel of niet tot het economische gebruik mogen worden gerekend.

Btw-aftrek

Een gemeente en de Belastingdienst waren het oneens over het recht op btw-aftrek voor een sportaccommodatie. Van de gemeente mogen scholen deze tijdens schooluren ‘om niet’ gebruiken (voor de btw een niet-economische activiteit). Maar daarbuiten verhuurt de gemeente de hal aan sportclubs (een economische activiteit belast met 6% btw). Buiten schooluren staat de accommodatie gedurende een aantal uren leeg.

Werkelijk gebruik

De rechtbank stelt dat, omdat het gebruik door scholen geen omzet oplevert, een verdeling overblijft op basis van het werkelijke gebruik. In de berekeningsmethode moet objectief worden weergeven hoe de kosten dan kunnen worden toegerekend. De rechtbank stelt daarom dat de leegstandsuren niet mogen worden meegenomen.

Alleen werkelijk verhuurde uren

Leegstand is namelijk geen objectief gebruik maar slechts een weergave van de wens van de gemeente om een accommodatie te verhuren. Bovendien acht de rechtbank het niet aannemelijk dat de leegstandsuren ook daadwerkelijk worden ingevuld. De conclusie is dat alleen de werkelijk verhuurde uren het aftrekrecht bepalen.

Aftrek éénmalig vastgesteld

De mate van aftrek van btw bij aanschaf of bouw van een sportaccommodatie wordt éénmalig vastgesteld zodra deze in gebruik wordt genomen. Deze verdeelsleutel mag niet meer worden aangepast. In de praktijk maken gemeenten hierover overigens afwijkende afspraken met de Belastingdienst.

Aftrekrecht

Volgens kantoor Baker Tilly Berk is deze uitspraak alleen van belang voor de verdeelsleutel tussen niet-economisch gebruik en economisch gebruik en niet voor de verdeelsleutel tussen btw-vrijgesteld en btw-belast gebruik. Leegstand kan dus nog steeds leiden tot aftrekrecht, mits deze (realistisch) kan worden ingevuld met btw-belaste exploitatie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.