Lochem schrapt toch waarderingssubsidie sportclubs

De bijdrage via een waarderingssubsidie van de gemeente Lochem aan de plaatselijke sportclubs, wordt afgebouwd. De collegepartijen Gemeentebelangen, D66 en het CDA geven aan bij het doorvoeren van de bezuinigingen ‘zorgvuldige afwegingen’ te hebben gemaakt. Verdere verschraling van de sport dreigt.

De bijdrage via een waarderingssubsidie van Lochem aan de plaatselijke sportclubs wordt, ondanks 'zorgvuldige afwegingen' van het college, toch afgebouwd.Waarderingssubsidie
Het college van Lochem wil over twee jaar 20.000 euro besparen op de zogenaamde ‘waarderingssubsidie’ aan sportclubs. Die subsidie, per vereniging jaarlijks een bedrag van tussen 1.000 en 4.000 euro, werd verleend om sportverenigingen maatschappelijke activiteiten te laten ontwikkelen. De gemeente lijkt echter minder waarde te hechten aan de ontwikkeling van deze activiteiten.

Financiële gevarenzone
Met deze eerste bezuinigingsronde m.b.t. deze subsidie over twee jaar van 20.000 euro is Lochem er echter nog niet. In de twee jaar daarna moet de bezuiniging nog groter gaan uitpakken. Het college wil in 2017 namelijk 40.000 euro op deze post gaan besparen en deze besparing in 2018 zelfs laten oplopen tot 60.000 euro. Hierdoor dreigen een aantal sportverenigingen financieel in de gevarenzone terecht te komen.

Kaasschaaf
Een enquête die de Sportraad Lochem onder sportverenigingen heeft gehouden, leerde dat vooral kleine clubs door de bezuiniging in de problemen dreigen te komen. Op de vraag welke mogelijkheden de sportverenigingen nog zien om deze bezuinigingsronde door te komen geven bijna alle verenigingen aan dat dit ‘erg lastig’ wordt. De clubs besparen op alle fronten en halen overal steeds weer de ‘kaasschaaf’ overheen en overwegen hun dienstenaanbod aan de leden te beperken. Maar de kaas raakt eens op.

Niet meer geloofwaardig
De contributie is bij sommige sportverenigingen al hoog maar opnieuw verhogen is door deze bezuiniging bijna niet meer te vermijden en zal ten koste gaan van de huidige leden met het risico op ledenverlies. De sponsoring loopt vooral in de kleine kernen terug en de kantine-inkomsten groeien niet meer. Hulpacties op touw zetten is volgens de geënquêteerden niet meer geloofwaardig of haalbaar, zeker niet in de kleine kernen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant