Goes zet mes in ondersteuning sportverenigingen

De gemeente Goes gaat in de komende 4 jaar 17,25 miljoen euro bezuinigen, zo blijkt uit de begroting voor 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 die aan de gemeenteraad is toegezonden. Sportclubs lijken niet te kunnen ontkomen aan deze bezuinigingsgolf want in de inwonerspeiling is sport in de top 5 van bezuinigingsthema’s gezet.

Goes heeft haar inwoners om advies gevraagd bij het maken van de bezuinigingskeuzes. Een kleine 2.000 respondenten zetten sportaccommodaties en sportsubsidies in de top 5 van bezuinigingsthema’s.

Voldoende ruimte om op sport te bezuinigen

Het gemeentebestuur geeft aan dat Goes “in vergelijking met andere gemeenten, sport goed ondersteunt en dat de kostendekkendheid van accommodaties in Goes 9% is ten opzichte van gemiddeld 23% bij andere gemeenten. Er is daarom ‘voldoende ruimte’ om te bezuinigen op kleedaccommodatieonderhoud, diverse sportsubsidies, de uitgaven voor sportstimulering en de uitgaven voor buitensportaccommodaties.

Sportverenigingen moeten meer betalen

Goes stelt dat de leefbaarheid in de gemeente over het algemeen positief wordt beoordeeld. Het gemeentebestuur stelt daarnaast echter dat “in lijn met het profijtbeginsel (het uitgangspunt dat de gebruiker betaalt) sportverenigingen en daarmee mogelijk hun leden, in elk geval in de komende vier jaar, een jaarlijks toenemende financiële bijdrage zullen moeten gaan leveren.”

In 4 jaar 230.000 euro inleveren

Goes wil in de komende jaren ruim 230.000 euro gaan bezuinigen op sport en sportaccommodatie-onderhoud, in 2017 circa 30.000 euro, in 2018 zo’n 35.000 euro, in 2019 ongeveer 80.000 euro en in 2020 tenslotte zo’n 88.000 euro. Opmerkelijk is ook dat de gemeente geen (financiële) rol meer wil spelen rond het organiseren van voorlichtingslessen door bureau Halt en daarmee in 4 jaar 60.000 euro wil besparen.

Schoolzwemmen blijft buiten schot

Het schoolzwemmen en de subsidie voor het Omnium (het vroegere Sportpunt Zeeland) wil de gemeente vooralsnog in stand houden gezien de ontwikkelingen rond de toekomst van het Omnium en de relatie met het CIOS Goes Breda. Het gemeentebestuur geeft aan dat de bezuinigingsmaatregelen “zoveel als mogelijk in overleg met de betrokken partijen zullen worden ingevuld.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.