Gemeentelijke bezuinigingen teruggeschroefd

De Brabantse gemeente Haaren en Oirschot schroeven de voorgenomen gemeentelijke bezuinigingen op het onderhoud en beheer van hun sportvelden voor een deel terug. Daardoor worden de financiële lasten voor de gemeentelijke buitensportverenigingen aanzienlijk verlicht.

De gemeentelijke bezuinigingen op het sportveldenbeheer en -onderhoud in Oirschot en Haaren worden grotendeels teruggeschroefdDe beoogde bezuinigingen bleken een te zware wissel te trekken op de begroting van de buitensportverenigingen in beide gemeenten.

Oirschot
In plaats van een nominale bezuiniging van 200.000 euro volgend jaar, en een structurele bezuiniging van 250.000 euro per jaar in de jaren na 2015, heeft het B&W van Oirschot besloten om daarvoor in de plaats op de subsidies een percentuele korting van 5% dit jaar en 10% vanaf 2015, door te voeren.

Veel te zwaar
Dat verzacht de pijn voor de Oirschotse sport aanzienlijk want dat betekent voor hen een bezuiniging van ‘slechts’ ruim 12.000 euro dit jaar en circa 24.500 euro vanaf 2015. Dat de voorgestelde gemeentelijke bezuinigingen veel te zwaar waren bleek na gesprekken die het nieuwe college van B&W voerde met een negental plaatselijke buitensportverenigingen. De verenigingen konden zelf op de korte termijn maximaal 16.000 euro bezuinigen.

Haaren
Ook Haaren schroeft een deel van de gemeentelijke bezuinigingen terug. In plaats van de geplande bezuiniging van 100.000 euro op onderhoud en beheer van sportvelden wordt er in 2015 en 2016 jaarlijks 33.000 euro gekort. Wethouder Eric van den Dungen: “Verdere bezuiniging is onverantwoord. Als de gemeenteraad meer wil bezuinigingen moeten zij daarover eerst met de sportverenigingen gaan praten.”

Middelen
Sportverenigingen hebben geld en vrijwilligers tekort om onderhoudstaken uit te besteden. Uit gesprekken die door de gemeente werden gevoerd met de sportverenigingen in Haaren, werd duidelijk dat deze er weinig voor voelen om alle onderhoudswerkzaamheden onder te brengen in een gezamenlijke stichting, maar wel de verantwoordelijkheid te willen nemen voor het onderhoud van hun eigen complex.

Haaren heeft besloten om verantwoordelijk te blijven voor het groot onderhoud en de renovaties van de sportparken. De sportverenigingen nemen zelf klein onderhoud aan velden en beplantingen voor hun rekening.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.