Kunstgrasvelden met de grond verbonden bouwwerken?

Advocaat-generaal mevrouw Mariken van Hilten adviseert de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële vervolgvraag aan het Europese Hof van Justitie te stellen. Volgens Van Hilten moet de Hoge Raad vragen of kunstgrasvelden zijn aan te merken als ‘bouwwerken’.

zijn kunstgrasvelden met de grond verbonden bouwwerken?

Kunstgrasvelden
De gemeente Vlaardingen laat natuurgrasvelden vervangen door kunstgrasvelden die zonder btw-berekening verhuurd worden aan diverse sportverenigingen. Bij de verkrijging van de velden is aan Vlaardingen geen btw in rekening gebracht en heeft de gemeente geen btw in aftrek gebracht.

BTW-naheffingsaanslag
Bij de oplevering van de kunstgrasvelden brengt de leverancier wel btw in rekening aan de gemeente. De inspecteur legt vervolgens een btw-naheffingsaanslag op, in verband met de ingebruikneming van het kunstgrasveld. De naheffing betreft de btw over de waarde van de grond en de kosten van het eigen personeel. De gemeente Vlaardingen is het hier niet mee eens.

Waarde natuurgrasvelden
De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur de waarde van de grond heeft meegerekend tot de maatstaf van heffing van de velden. Dit heeft volgens de Hoge Raad tot gevolg dat per saldo btw wordt geheven over de waarde van de oude natuurgrasvelden van de gemeente die reeds lang bij haar, voor vrijgestelde prestaties, in gebruik waren. De Hoge Raad heeft in deze zaak een prejudiciële vraag gesteld.

Integratieheffing
Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat de Nederlandse integratieheffing niet in strijd is met het EU-recht. Het Hof overweegt daarbij dat btw-heffing is toegestaan als een belastingplichtige zijn velden, die hij door een derde heeft laten bewerken, bestemt voor een economische activiteit die voor de btw is vrijgesteld.

De maatstaf van heffing wordt hierbij vastgesteld op de som van de waarde van de grond waarop deze velden liggen en de kosten van de bewerking ervan. Als voorwaarde hierbij stelt het Europese Hof van Justitie nog wel dat de belastingplichtige over die waarde en kosten nog geen btw heeft betaald, en dat de betrokken terreinen niet onder de vrijstelling van artikel 13 b, onderdeel h, van de zesde btw-richtlijn vallen.

Bouwwerken
Advocaat-generaal Van Hilten concludeert, naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof van Justitie, dat heffing uitsluitend mogelijk is als kunstgrasvelden als vast met de grond verbonden bouwwerken worden beschouwd. Aangezien de uitlegging van het begrip ‘bouwwerk’ is voorbehouden aan het Europese Hof van Justitie, adviseert advocaat-generaal Van Hilten aan de Hoge Raad om dit hof wederom een prejudiciële vraag te stellen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant