Werk van hockeytrainer vormt winst uit onderneming

Het Hof in Arnhem heeft geoordeeld dat de voordelen uit de werkzaamheden van een hockeytrainer op het gebied van marketing, advies, training en coaching alle tezamen zijn aan te merken als winst uit onderneming. Volgens het hof loopt de trainer namelijk ondernemersrisico.

Werk van hockeytrainer vormt winst uit ondernemingVAR-WUO
Betrokkene geeft training, coaching en marketingadviezen op het gebied van hockey. Met betrekking tot deze werkzaamheden heeft de belastinginspecteur voor het jaar 2010 een VAR-WUO afgegeven. In 2011 werkt de hockeytrainer onder andere als hoofdtrainer van het eerste herenteam van een vereniging.

Overeenkomst van opdracht
Tussen de trainer en de club is een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen. Voor 2011 geeft de inspecteur een VAR-loon af. Volgens hem liggen de werkzaamheden op het gebied van marketing en advies niet in het verlengde van de werkzaamheden ‘training en coaching’ en moeten deze daarom afzonderlijk worden beoordeeld. De arbeidsrelatie met de vereniging moet dan worden gekwalificeerd als een (fictieve) dienstbetrekking.

Geen arbeidsovereenkomst
De trainer is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de werkzaamheden als één geheel moeten worden beschouwd en dat de inspecteur ook voor 2011 een VAR-WUO moet afgegeven. Het Hof in Arnhem oordeelt dat de trainer en de hockeyvereniging uitdrukkelijk hebben beoogd om een overeenkomst van opdracht te sluiten en geen arbeidsovereenkomst. Volgens de rechtbank is hieraan ook feitelijk uitvoering gegeven door partijen. De rechtbank draagt de inspecteur op om een VAR-WUO af te geven.

Ondernemersrisico
Het Hof in Arnhem oordeelt nu dat de hockeytrainer met zijn werkzaamheden ondernemersrisico heeft gelopen. Volgens het hof heeft hij onder andere een debiteurenrisico gelopen. Verder loopt hij ook het risico dat hij bij onvoldoende resultaat van de door hem getrainde teams of individuele sporters, opdrachten zou kwijtraken. De werkzaamheden marketing, training en coaching vormen daarom een onderneming.

Winst uit onderneming
Het Hof merkt tenslotte nog op dat de rechtbank – bij gegrondbevinding van een beroep tegen een VAR – zelf in de zaak dient te voorzien. Het Hof merkt de voordelen uit de werkzaamheden van de hockeytrainer op het gebied van marketing, advies, training en coaching alle tezamen aan als winst uit onderneming.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant