Werkkostenregeling heeft gevolgen voor sportclubs

Veel sportverenigingen hebben personeelsleden in dienst die naast hun loon een kostenvergoeding krijgen. Met ingang van 1 januari 2015 is de gewijzigde werkkostenregeling ingevoerd. Die regeling kan voor sportverenigingen die medewerkers in dienst hebben verstrekkende gevolgen hebben.

Vanaf 1 januari 2015 is de gewijzigde werkkostenregeling ingevoerd die voor sportverenigingen met medewerkers verstrekkende financiële gevolgen kan hebben.Met de werkkostenregeling wil de Nederlandse overheid proberen om het grote aantal gedetailleerde onkostenvergoedingen te beperken.

Complexe regeling
De nieuwe werkkostenregeling van 1 januari is een complexe regeling. De werkgever (sportvereniging) krijgt namelijk een ‘budget voor vergoedingen en verstrekkingen’, de zogenaamde vrije ruimte. Bij overschrijding van dit budget betaalt de werkgever over het overschrijdingsdeel een eindheffing van 80%. De werkgever kan nog wel gebruik maken van gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten.

Vrije ruimte
De vrije ruimte mag van alle personeelsleden bij elkaar maximaal 1,2% van de gezamenlijke loonsom van alle personeelsleden bedragen. In deze 1,2% vallen onder meer de kosten voor bijvoorbeeld kerstpakketten, andere geschenken, niet onderbouwde vaste kosten, reiskostenvergoeding van meer dan 19 cent per kilometer en de kosten van personeelsfeesten.

Onkostenvergoedingen
De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) ziet in de praktijk dat veel personeelsleden zoals trainers, naast hun bruto loon ook diverse onkostenvergoedingen krijgen. Daarbij gaat het vaak om consumptiebonnen, kleding voor het geven van training, reiskostenvergoedingen, kosten voor trainerscursussen en telefoonkosten.

Goed laten informeren
Ieder verenigingsbestuur doet er verstandig aan om na te gaan of deze kosten onder de nihilwaardering, de intermediaire kosten of de gerichte vrijstellingen vallen en of dat de sportvereniging mogelijk kan worden geconfronteerd met een te betalen eindheffing van 80%. De uitleg van de werkkostenregeling kan per situatie verschillen. Het verdient aanbeveling voor verenigingsbestuurders om zich hierover goed te laten informeren.

Vrijwilligersvergoeding
Naast personeelsleden kunnen er ook vrijwilligers actief zijn die een vergoeding ontvangen. Deze vrijwilligersvergoeding blijft wel bestaan. Het vergoeden van kosten naast de vrijwilligersvergoeding is echter zeer beperkt. Voor deze groep mensen zijn de gevolgen dus ook beperkt. Door Tweede Kamerleden is eind 2013 aan minister Schippers gevraagd om de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersvergoeding te versoepelen.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.