Waterbelasting BOL koude douche voor sportclubs?

Van 1 juli 2014 wordt de nieuwe Belasting op Leidingwater (BOL) van kracht. Hoeveel extra kosten komen er met alle douchende leden en het besproeien van de velden op uw sportvereniging af? Hoe groot is de impact van deze waterbelasting op uw verenigingsbudget?

Verhoging van de Waterbelasting of Belasting op water (BOL) per 1 juli 2014Nekslag
Vanaf 1 juli zullen de waterkosten voor sportverenigingen fors stijgen. Voor clubs die toch al aan het randje zitten kan dat de nekslag betekenen. Het kabinet heeft geld nodig heeft om de begroting op orde te brengen en gebruikt nu deze BOL waterbelasting (oorspronkelijk in het leven geroepen als duurzaamheidsmaatregel) om jaarlijks ruim 200 miljoen euro op te halen.

Hoog tempo
Er wordt sterk geageerd tegen de komst van deze waterbelasting maar de invoering lijkt onvermijdelijk. Het wetsvoorstel is destijds in hoog tempo door voormalig Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers door zowel de Tweede als de Eerste Kamer geloodst. Er sprak genoeg tegen de invoering maar ook de Eerste Kamer, die naar de uitvoerbaarheid van wetten kijkt, bood weinig tegenstand.

Degressief tarief
Oorspronkelijk is de BOL ingevoerd als waterbelasting voor het watergebruik van burgers. Bedrijven betaalden maximaal 50 euro per jaar, het equivalent van circa 300 m3 water. Maar vanaf 1 juli as. zal er sprake zijn van een geldt een zogenaamd degressief tarief en moet betaald gaan worden voor de hoeveelheid leidingwater die daadwerkelijk wordt verbruikt.

Geld binnenhalen
Invoering van de BOL waterbelasting is een maatregel om geld binnen te halen in plaats van, zoals oorspronkelijk het doel was, een vermindering van de milieubelasting te stimuleren. De nieuwe Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, geeft aan dat hij voor de tariefstelling in 2015 wel wil nagaan waar de BOL onbillijk uitpakt maar dat lijkt geen uitwijkmogelijkheid te bieden voor de kostentoename voor dit jaar.

Trial-and-error wetgeving
Het getuigt niet van zorgvuldige besluitvorming als wetten eerst worden ingevoerd om deze vervolgens weer aan te passen of zelfs in te trekken. Op een dergelijke ‘trial and error’ manier van wetgeven zit in Nederland niemand te wachten, daarvoor is bovendien de lastendruk bij sportverenigingen al hoog genoeg.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant