Voorlichting Belastingdienst wellicht verder uitgebreid

De Belastingdienst gaat met NOC*NSF en sportbonden bekijken of het wenselijk en mogelijk is om in de toekomst meer fiscale voorlichting te gaan geven aan sportverenigingen. Dat kan nuttig zijn als er belangrijke fiscale wijzigingen zijn maar ook omdat met penningmeesters vaak ook kennis ‘wegstroomt’.

De Belastingdienst gaat met NOC*NSF en sportbonden de wenselijkheid bestuderen om landelijk meer voorlichting te geven aan sportverenigingen.Actuele kennis
“Sportclubs missen vaak actuele fiscale kennis” meldde de NOS naar aanleiding van een reportage over de twintig voorlichtingsbijeenkomsten voor sportverenigingen. De Belastingdienst organiseerde deze voorlichting aan clubs het afgelopen najaar, samen met NOC*NSF, de KNVB, de KNHB en de KNLTB.

Meerwaarde
Doel van de bijeenkomsten was om bestuurders en penningmeesters voor te lichten over de meest actuele belastingregels voor sportclubs en de meest recente ontwikkelingen te bespreken. De bijeenkomsten werden door meer dan 1.000 bestuursleden bijgewoond die voor 80 tot 90% van hen duidelijk meerwaarde had. De behoefte aan voortzetting van de voorlichting bestaat bij zowel de Belastingdienst als NOC*NSF en het is waarschijnlijk dat er eind 2015 weer een aantal bijeenkomsten zullen plaatsvinden.

Klassiekers
Fiscale kennis is bij sportverenigingen vaak een heikel punt. Penningmeesters en clubbestuurders zitten er vaak maar een paar jaar en nemen bij vertrek hun kennis mee. Daardoor gaat er fiscaal nog wel eens wat mis bij sportverenigingen. De Belastingdienst bezocht 20 voetbal-, hockey- en tennisverenigingen om voorlichting te geven over de ‘fiscale klassiekers’ zoals de vrijwilligersregeling, de kantineregeling en onderwerpen op het gebied van loonheffing en omzetbelasting.

Omzetbelasting
Op het gebied van de omzetbelasting is de kantineregeling die per 1 januari 2015 is afgeschaft, een hot item, met name de vrijstelling voor kantine-inkomsten. De omzet blijft belastingvrij indien deze onder de 68.067 euro blijft. Dat bedrag is sinds 2014 inclusief andere leveringen zoals opbrengsten van verkoop van clubproducten waardoor clubs dus eerder btw moeten gaan betalen.

Fondswervende diensten
Sommige clubs zullen juist geen btw meer hoeven te betalen over hun omzet uit ‘fondswervende diensten’ zoals sponsoring. Voorheen lag de vrijstellingsgrens voor deze fondswervende diensten bij 31.765 euro. Nu is dat verhoogd naar 50.000 euro waardoor een groter aantal sportclubs voor deze omzet dus buiten de heffing van btw valt.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.