Vernieuwde dienstverlening Belastingdienst aan sportclubs

De Belastingdienst gaat de dienstverlening aan sportverenigingen anders organiseren. Uit marktonderzoek dat de fiscus samen met NOC*NSF heeft gedaan onder bestuurders van amateurclubs, bleek dat de oorspronkelijke manier van werken door vernieuwde dienstverlening zou moeten worden vervangen.

De Belastingdienst heeft de website voor de sport geheel vernieuwd op basis van de wensen van clubbestuurders over relevante onderwerpen voor de sportsector.

Marktonderzoek Belastingdienst

Circa 57% van de sportverenigingen bleek niet op de hoogte van het bestaan van de website over sportgerelateerde onderwerpen van de Belastingdienst en 94% van de ondervraagde clubbestuurders gaf aan belastinginformatie 24 uur per dag en online beschikbaar te willen hebben.

Sportloketten worden vervangen

Voorheen konden verenigingen met vragen per e-mail en per telefoon rechtstreeks terecht bij de ‘sportloketten’ (personen binnen de Belastingdienst). Deze mensen worden vervangen door digitaal te benaderen informatiebronnen. Vooralsnog is onduidelijk welk percentage sportverenigingen liever uitsluitend digitaal wil worden bediend i.p.v. via persoonlijk contact met een specialist van het sportloket.

Samenwerking met NOC en sportbonden

De Belastingdienst geeft aan meer te willen ‘samenwerken’ met sportbonden die verenigingen kunnen gaan ondersteunen. Zo zal de Belastingdienst de verenigingen gaan informeren via NOC*NSF, Sport.nl/voorclubs en websites van diverse sportbonden. De dienst geeft aan dat het “daarmee mogelijk wordt om de dienstverlening meer op de informatiebehoefte van verenigingen af te stemmen.”

Maatwerk in de vernieuwde dienstverlening?

Dat doet vermoeden dat de dienst maatwerk gaat leveren in een tijd waarin de Belastingdienst juist van maatwerk en uitzonderingen af wil. Bovendien zullen de belastingvragen van sportverenigingen per sport niet veel van elkaar verschillen. Op voorhand moet dus niet worden uitgesloten dat deze ‘vernieuwde dienstverlening’ een ordinaire bezuinigingsoperatie is.

Sportverenigingen zijn geïnformeerd

De sportverenigingen zijn over de vernieuwde dienstverlening geïnformeerd. In 2017 worden de ervaringen geëvalueerd en laat de dienst onderzoeken op welke manier de nieuwe manier van informeren van invloed is op de naleving van de wet- en regelgeving.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.