Twee VAR modelovereenkomsten sportsector

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) waardoor de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 tot het verleden zal behoren. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers binnenkort modelovereenkomsten van de Belastingdienst gaan gebruiken.

Met het gebruik van deze overeenkomsten hebben opdrachtgevers en -nemers vooraf zekerheid over hun arbeidsrelatie. Het gebruik van deze overeenkomsten is overigens, evenmin als de VAR, verplicht.

Huidige situatie

Soms is het voor een sportorganisatie onduidelijk of een opdrachtnemer als zelfstandige zal worden aangemerkt of niet. Als dat het geval is, hoeft de organisatie geen premie, sociale verzekeringen en loonheffing af te gedragen. Om vooraf duidelijkheid te krijgen over het type arbeidsrelatie, kan op dit moment aan de opdrachtnemer worden gevraagd om een – bij de Belastingdienst aangevraagde – VAR te overleggen.

Betere balans

Maar deze werkwijze kent nadelen, de procedure is omslachtig en de opdrachtgever is niet betrokken bij de aanvraag. De wet DBA moet de Belastingdienst beter in staat stellen om te handhaven, maakt de opdrachtgever mede verantwoordelijk voor het werken buiten dienstbetrekking en zorgt voor een balans tussen opdrachtnemer en opdrachtgever m.b.t. de verantwoordelijkheden.

Voorbeeld modelovereenkomsten

De Belastingdienst gaat met modelovereenkomsten werken. Opdrachtgevers en opdrachtgevers kunnen deze aan de dienst voorleggen die zal beoordelen of deze voldoen op basis wet- en regelgeving. De dienst zal tevens aangeven of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen.

Wachten op goedkeuring van de Belastingdienst

De WOS heeft een modelovereenkomst voor de sportsector al voor 1 februari 2016 ter beoordeling voorgelegd aan de Belastingdienst maar de dienst heeft deze conceptversie afgekeurd en aangegeven dat hiervoor in de plaats twee overeenkomsten moeten komen. Ook de KNVB probeert al enige tijd met de dienst tot definitieve stukken te komen.

De WOS gaat op 21 april weer met de Belastingdienst in gesprek, nu over de twee nieuwe modelovereenkomsten. Zodra deze zijn goedgekeurd, zullen deze via Sportwerkgever beschikbaar worden gesteld en zal de WOS haar leden over het bestaan van de modelovereenkomsten inlichten.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant