Stroomschema en rekenhulp voor de sportsector

De Belastingdienst ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een stroomschema om een arbeidsrelatie in de sportsector mee vast te kunnen stellen. De dienst wilde zo’n schema eerst uitsluitend voor vrijwilligers bouwen maar na gesprekken met de sportsector, worden alle arbeidsrelaties opgenomen.

Het nieuwe stroomschema vervangt het ‘Stroomschema Bepaal Arbeidsrelatie’ van de sportsector. De Belastingdienst wil het schema vernieuwen om de sportsector beter digitaal te kunnen ondersteunen.

Na gesprekken tussen de Belastingdienst en de WOS hebben de cao-partijen besloten om in het vernieuwingsproject te participeren om inpassing van de wensen van de sportsector optimaal te kunnen begeleiden.

Uitgangsgegevens stroomschema actualiseren

Het doel is om het huidige stroomschema te verbeteren door bijvoorbeeld stages toe te voegen en de uitgangsgegevens te actualiseren. Het schema is geschikt voor leden van de WOS maar bijvoorbeeld ook voor sportverenigingen. Namens de georganiseerde sport zijn het PFZW, de KNHB en de WOS nauw betrokken bij deze ontwikkeling, naast een aantal andere organisaties die met vrijwilligers werken.

Nog voor de zomer 2016

Het stroomschema wordt beschikbaar gesteld via de website van de Belastingdienst, op Sportwerkgever.nl en via het ondernemingsdossier. Ook kan het worden opgenomen in de digitale ondersteuning van sportbonden en andere organisaties voor wie deze informatie interessant is. Het schema wordt op korte termijn getest alvorens het definitief wordt. De WOS streeft ernaar om de regelhulp nog voor de zomer gereed te hebben.

Modelovereenkomsten

De WOS wil de huidige modelovereenkomsten graag onderdeel laten blijven van het nieuwe stroomschema. Datzelfde geldt voor de nieuwe modelovereenkomsten in het kader van de Wet DBA, waarover de sportsector nog met de Belastingdienst in overleg is. Op de website van de Belastingdienst staat inmiddels een webinar met een toelichting over de Wet DBA, met een bijdrage van Wijnand Hemelaar van de WOS.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.