Is zeilen voor de btw altijd een sport?

Is zeilen voor de btw altijd een sport?

Deze vraag kwam onlangs aan de orde in het gerechtshof in Amsterdam. Volgens de rechter moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen sportief en recreatief zeilen.

 

In deze zaak worden criteria geformuleerd voor de activiteiten die als ‘sport’ mogen worden gekwalificeerd en daarmee in aanmerking komen voor een lager btw-tarief.

Is zeilen altijd sport?

Om sporten te bevorderen, zijn de diensten van sportorganisaties aan de leden vrijgesteld van btw. Op het gelegenheid geven tot sporten is in dat geval het lage btw-tarief van toepassing.

Maar is zeilen altijd aan te merken als sport. Zijn daarmee alle diensten die verband houden met de sport, ook vrijgesteld dan wel onderworpen aan het lage tarief?

Wanneer is zeilen sport?

Volgens de rechter is dit het geval als aan twee eisen wordt voldaan:

 de zeilboot moet op grond van zijn objectieve kenmerken, geschikt zijn voor de beoefening van sport en daarvoor in hoofdzaak worden gebruikt en

het is van belang dat we onder sport verstaan ‘een actieve inspanning van lichaam en/of geest met het doel om het lichamelijk en/of geestelijk welzijn te bevorderen’.

De activiteit moet aan de hand van spelregels wordt bedreven. En ook onderwijs en training in het kader van een sportieve activiteit kunnen hier onder vallen.

Verhuur van ligplaatsen

In de betreffende zaak ging het om de verhuur van ligplaatsen in een jachthaven. De uitbater van de jachthaven wilde over de verhuurgelden het lage btw-tarief berekenen maar vond de rechter op zijn weg. Het lage tarief mag namelijk alleen worden toegepast als het zeilen op grond van bovengenoemde criteria als sportbeoefening geldt.

Sportaccommodatie of niet

Bovendien moest de uitbater bewijzen dat de beoefening van de sport vanuit de jachthaven plaatsvindt. De reden daarvoor is dat deze dan aangemerkt kan worden als sportaccommodatie. Dit lukte de verhuurder niet en dus moest hij het hoge btw-tarief toepassen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.