Btw-sportvrijstelling heeft gevolgen voor gemeenten

De btw-sportvrijstelling heeft verregaande gevolgen voor de gemeenten in Nederland

Het gelegenheid geven tot sportbeoefening door gemeenten, wordt vrijgesteld van de heffing van btw. De btw op de bouw- en exploitatiekosten van sportaccommodaties wordt dus een kostenpost.

Met de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling, moet de Nederlandse btw-regelgeving in lijn worden gebracht met “Europa’. Dat moet voor de gemeenten budgetneutraal gaan verlopen.

Lastig

Maar het blijkt lastig om een passende compensatieregeling te maken. Sommige gemeenten hebben de exploitatie van sportaccommodaties namelijk zo ingericht, dat de kosten van btw beperkt zijn.

Maar andere gemeenten zijn bij het toepassen van exploitatiemodellen om de btw-kosten te beperken, veel minder actief geweest. Groeigemeenten investeren vaak flink in sportaccommodaties terwijl krimpgemeenten dat veel minder doen.

Btw-sportvrijstelling budgetneutraal

De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling moet voor iedere gemeente budgetneutraal verlopen. Gemeenten hebben daarom recht op volledige compensatie van de btw en moeten dus hun btw-schade vaststellen.

Belangrijke aspecten:

• Als de gemeente btw heeft terugontvangen voor investeringen in sporthallen, zalen, kunstgrasvelden en kleedaccommodaties, dan is de teruggaaf niet definitief. Voor deze investeringen gelden de btw-herzieningsregels;
• De btw op kosten van onderhoud, renovatie en exploitatie zal kostprijsverhogend gaan werken;
• Van belang is te achterhalen wat de omvang is van de vervangingsinvesteringen die de gemeente gaat doen;
• Door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling neemt de omvang van de kostprijsverhogende btw in het mengpercentage toe;
• Niet-commerciële partners lijden schade door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. Maar in hoeverre worden zij gecompenseerd? En welk btw-schadebedrag moet de gemeente gaan subsidiëren?

Recht van spreken

Het wordt gemeenten geadviseerd om de omvang van de btw-schade bij de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling te berekenen. Dit is nodig om te bepalen of de gemeente volledig wordt gecompenseerd. Als dit niet het geval is, dan heeft de gemeente in elk geval recht van spreken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.