Exploitatiestichting heeft recht op btw-teruggaaf

Onlangs oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden dat een stichting die een kunstgrasveld exploiteert, als btw-ondernemer moet worden aangemerkt. Deze exploitatiestichting heeft ook recht op btw-teruggaaf in verband met de aanleg van een kunstgrasveld.

Een kunstgras exploitatiestichting heeft volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden wel recht op btw-teruggaafNatuurgrasvelden
Een amateurvoetbalvereniging op een sportpark maakt gebruik van de drie natuurgrasvelden die door het sportpark van de gemeente Oude IJsselstreek worden gehuurd. De opstallen zijn eigendom van de voetbalvereniging.

Subsidie-aanvraag
Begin 2012 dient de exploitatiestichting van het sportpark een subsidie-aanvraag in voor de aanleg van kunstgrasvelden op het sportpark. Medio 2012 besluit het college van B&W van de gemeente om een subsidie van maximaal 290.175 euro aan de stichting te verlenen. De exploitatiestichting wordt op 6 juni 2012 opgericht, leent 70.000 euro van de voetbalvereniging en de gemeente verleent een recht van opstal aan de stichting. De exploitatiestichting en de voetbalvereniging komen een gebruiksvergoeding van 7.500 euro per jaar, exclusief btw overeen.

Onenigheid
Met de belastinginspecteur ontstaat onenigheid over de verschuldigdheid van btw. De inspecteur vindt dat de exploitatiestichting niet als btw-ondernemer is aan te merken en heeft volgens de inspecteur geen recht op btw-teruggaaf omdat zij teveel ‘te vereenzelvigen is’ met de voetbalvereniging. De stichting is volgens de inspecteur alleen maar opgericht om belasting te besparen bij de aanleg van het kunstgrasveld.

Wel btw-ondernemer
De rechtbank Gelderland oordeelt echter dat de exploitatiestichting wel als btw-ondernemer is aan te merken en recht heeft op btw-teruggaaf in verband met de aanleg van het kunstgrasveld. De inspecteur gaat hiertegen in beroep maar ook het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat niet de conclusie kan worden getrokken dat de stichting een onzelfstandige assistent, dan wel een commissie, is van de voetbalvereniging.

Nauwe band
Hieraan doet volgens het Hof niet af dat de exploitatiestichting, een zelfstandige rechtspersoon, en de voetbalvereniging een nauwe band hebben. Verder merkt het Hof op dat de stichting een niet aan de voetbalvereniging gelieerde rechtspersoon is met een eigen doelstelling en een eigen bestuur, die op eigen naam overeenkomsten sluit, facturen uitreikt, correspondeert, een eigen bankrekening heeft en een eigen jaarrekening opmaakt.

Ook acht het Hof van belang dat de stichting het, door haar beheerde, kunstgrasveld ook aan andere verenigingen dan de voetbalvereniging tegen vergoeding ter beschikking stelt. Het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dus de uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.