Btw-tarief van 6% vaak voordeliger dan btw-vrijstelling

Btw-tarief van 6% vaak voordeliger dan btw-vrijstelling

Bij terbeschikkingstelling van sportaccommodaties is de grens tussen btw-vrijgestelde verhuur en het met een btw-tarief van 6% belast ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’ soms lastig te bepalen.

Toerekenbare kosten

Het belang van de toepassing van het 6% btw-tarief is gelegen in het recht op btw-aftrek voor de gemeente ter zake van de kosten die toerekenbaar zijn aan de sportvelden, zoals de onderhoudskosten. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste onlangs dat de terbeschikkingstelling van sportvelden belast is met toepassing van een btw-tarief van 6%.

De vereniging

De verzorging van de netten, het kalken van lijnen en het overige onderhoud van de speelvelden, is voor rekening van de club. Die is verplicht om na gebruik van het veld de trainingsdoeltjes en andere obstakels te verwijderen, in verband met het maaiwerk.

De gemeente

De gemeente stelt sportclubs tegen vergoeding velden ter beschikking zonder een schriftelijke gebruikers- of huurovereenkomsten. Wel heeft de gemeente voorwaarden geformuleerd op grond waarvan zij het gebruik van de voetbalvelden toestaat voor de – organisatie van – wedstrijden en trainingen van de sportvereniging. Het veldonderhoud, de legionella-controle evenals de kosten van elektriciteit, gas en water en de lasten die op de gebruikte voetbalvelden worden geheven, zijn voor rekening van de gemeente.

Ter zake van deze terbeschikkingstelling is de gemeente btw-ondernemer. In de kwartaalaangifte heeft de gemeente btw op aangifte voldaan, tegen de voldoening van btw tijdig bezwaar gemaakt en verzocht om een btw-teruggaaf van de betaalde 8.671 euro. De inspecteur vond dat er sprake was van btw-vrijgestelde verhuur en wees het verzoek af.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente, naast de terbeschikkingstelling van de velden, meer dan bijkomstige handelingen verricht om een specifiek gebruik van de accommodatie – het gebruik van de voetbalvelden – mogelijk te maken. De rechtbank leidt dit af uit de beperkingen die de gemeente oplegt aan de verenigingen en de mate waarin de gemeente betrokken is bij het beheer van de sportaccommodaties.

Meer dan verhuur

De rechtbank stelt dat de gemeente actief zorgt voor het kunnen gebruiken van de sportaccommodaties en dat sprake is van een meeromvattende dienst dan verhuur. Dat de vereniging een aantal gebruikelijke werkzaamheden zelf verricht, doet hieraan niet af. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van btw-vrijgestelde verhuur maar verhuur met een 6% btw-tarief en beslist dat de gemeente recht heeft op teruggaaf van 8.671 euro.

Conclusie

Voor gemeenten is deze uitspraak gunstig omdat niet veel nodig is om met btw-belaste ‘verhuur plus’ te creëren zodat over de vergoedingen die de verenigingen voor het gebruik van de sportvelden betalen weliswaar 6% btw verschuldigd, maar hier staat volledige aftrek van de (veelal) 21% btw op de (aanleg- en onderhouds)kosten van de sportvelden tegenover. De toepassing van het 6% btw-tarief is per saldo voordeliger dan de toepassing van btw-vrijstelling.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.