BTW-regeling tarieven golfclubs wordt aangepast

De meeste van de ruim 200 golfverenigingen die Nederland rijk is, bieden hun gastspelers de mogelijkheid om tegen betaling van greenfee gebruik te maken van de baanfaciliteiten. De BTW-regeling voor golfverenigingen was op dit gebied niet helder. Het Europese Hof schept nu duidelijkheid.

BTW-regeling tarieven golfclubs wordt aangepastGeen onderscheid
Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen BTW-vrijgestelde diensten van een golfvereniging aan haar leden en aan niet-leden. De BTW-regeling voor golfclubs is hiermee een stuk duidelijker geworden. Er behoeft dus geen BTW te worden berekend over greenfees door verenigingen die zonder winstoogmerk opereren.

Sportbeoefening
Tot 2002 was het gelegenheid geven tot sportbeoefening vrijgesteld van BTW voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Vanaf 1 januari 2002 is het gelegenheid geven tot sportbeoefening in Nederland in beginsel belast met 6% BTW. Een belangrijke uitzondering hierop zijn de prestaties van een sportvereniging zonder winstoogmerk aan haar leden. Het speelrecht en de contributie die golfleden betalen is daarom vrijgesteld van BTW.

Arrest Europese Hof van Justitie
Op 19 december 2013 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de BTW-vrijstelling voor sportbeoefening niet alleen geldt voor de diensten van sportverenigingen aan hun leden maar eveneens voor diensten aan niet-leden. Lidstaten mogen volgens het Hof op grond van de Europese BTW-regeling geen onderscheid maken tussen diensten die door sportverenigingen zonder winstoogmerk worden verleend aan leden zowel als aan niet-leden.

Keuze
Waarschijnlijk worden de Nederlandse BTW-regels binnenkort aangepast aan het arrest van het Hof in Luxemburg om daarmee de Nederlandse BTW-wet in lijn te brengen met de Europese BTW-richtlijn. Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat het Sportbesluit op korte termijn aan het oordeel van het Hof wordt aangepast. Tot het moment dat de Nederlandse wetgeving is aangepast kunnen golfverenigingen een beroep doen op de Nederlandse wet of op de uitspraak van het Luxemburgse Hof.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant