Nederlandse Sportraad: geen btw voor sportopleidingen

In het Wetgevingsoverleg Sport en bewegen werd op 21 november jl. een motie ingediend over de btw op sportopleidingen. De strekking hiervan is dat sportopleidingen uitgezonderd moeten blijven van btw om daarmee vrijwilligers en bestuurders in de sport te ondersteunen.

Vanwege de gevolgen van een nieuw belastingregime kan hebben voor sporters, vrijwilligers en sportorganisaties, deelt de Nederlandse Sportraad haar standpunten met de regering.

Btw vrij

Het is voor sportverenigingen belangrijk om over gekwalificeerde vrijwilligers te kunnen beschikken. De drempel voor deze mensen om een sportopleiding te doen, moet daarom zo laag mogelijk zijn. De raad adviseert om de huidige situatie, waarin sportopleidingen zijn uitgezonderd van btw, te laten voortbestaan.

Het kan dat deze uitzondering komen te vervallen. Dan stelt de raad voor dat de staat vrijwilligers en/of de sportorganisaties compenseert voor de kostenstijging.

Fiscale en financiële vraagstukken

De raad constateert dat de sport de afgelopen jaren is geconfronteerd met financiële vraagstukken, mede als gevolg van de nieuwe Wet markt en overheid en de hervorming van de loterijen. Veel fiscale vraagstukken voor de sport kennen (onbedoelde) negatieve gevolgen voor de sportsector, voor het sport- en beweeggedrag van mensen en voor de financiering van de sport.

Fiscale analyse vanuit de sport

Het kabinet voerde 15 jaar geleden het lage btw-tarief in voor alle sportaccommodaties. De raad vindt dat dit zo moet blijven en pleit ervoor om nog vóór het aantreden van het nieuwe kabinet, een fiscale analyse uit te laten voeren om het belastingregime te beoordelen vanuit het perspectief van de meer dan 10 miljoen sporters, de 1 miljoen vrijwilligers die het sporten mogelijk maken en de duizenden sportclubs en ondernemers die sport aanbieden.

Gevolgen van belastingmaatregelen

Een analyse moeten de gevolgen van belastingmaatregelen voor sportorganisaties en sporters helder maken. Dan is ook een beoordeling nodig van het sport- en beweeggedrag van mensen. Die zijn via fiscale maatregelen beter te stimuleren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.