Nederlandse Sportraad: geen btw voor sportopleidingen

In het Wetgevingsoverleg Sport en bewegen werd op 21 november jl. een motie ingediend over de btw op sportopleidingen. De strekking hiervan is dat sportopleidingen uitgezonderd moeten blijven van btw om daarmee vrijwilligers en bestuurders in de sport te ondersteunen.

Vanwege de consequenties die wijziging van het belastingregime kan hebben voor sporters, vrijwilligers en sportorganisaties, deelt de Nederlande Sportraad haar btw standpunt met de regering.

Btw vrij

Het is voor sportverenigingen belangrijk om over gekwalificeerde vrijwilligers te kunnen beschikken. De drempel voor deze mensen om een sportopleiding te doen, moet daarom zo laag mogelijk zijn. De raad adviseert om de huidige situatie, waarin sportopleidingen zijn uitgezonderd van btw, te laten voortbestaan.

Mocht deze uitzondering komen te vervallen, dan stelt de raad voor dat vrijwilligers en/of de sportorganisaties worden gecompenseerd voor de kostenstijging volgens een systematiek die vergelijkbaar is met de ecotaxregeling.

Fiscale en financiële vraagstukken

De raad constateert dat de sport de afgelopen jaren is geconfronteerd met financiële vraagstukken, mede als gevolg van de nieuwe Wet markt en overheid en de hervorming van de loterijen. Veel fiscale vraagstukken voor de sport kennen (onbedoelde) negatieve gevolgen voor de sportsector, voor het sport- en beweeggedrag van mensen en voor de financiering van de sport.

Fiscale analyse vanuit de sport

Het kabinet voerde 15 jaar geleden het lage btw-tarief in voor alle sportaccommodaties en de raad vindt dat dit zo moet blijven. De raad pleit er tevens voor om nog vóór het aantreden van het nieuwe kabinet, een fiscale analyse uit te laten voeren om het belastingregime te beoordelen vanuit het perspectief van de meer dan 10 miljoen sporters, de 1 miljoen vrijwilligers die het sporten mogelijk maken en de duizenden sportclubs en ondernemers die sport aanbieden.

Gevolgen van belastingmaatregelen

In de analyse moet worden gekeken naar de gevolgen van belastingmaatregelen voor sportorganisaties, vrijwilligers en sporters en hoe het sport- en beweeggedrag van mensen door middel van fiscale maatregelen beter kan worden gestimuleerd, hoe de vrijwillige inzet kan worden ondersteund en welke voorwaarden kunnen worden gecreëerd om optimaal gebruik te maken van eigen financieringsbronnen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant