Geen bijdrage gemeente uit fonds BTW-compensatie

Een gemeente stelt een sportaccommodatie beschikbaar aan een school. De Hoge Raad oordeelde dat de gemeente geen recht heeft op een bijdrage uit het fonds voor BTW-compensatie.

Een gemeente stelt een sportaccommodatie beschikbaar aan een school. De Hoge Raad oordeelde dat deze gemeente geen recht heeft op een extra bijdrage uit het fonds voor BTW-compensatie.

 

Een gemeente heeft een sportaccommodatie laten bouwen en de ob van 2009 t/m 2012 volledig in aftrek gebracht.

Geen BTW-ondernemer

De sportaccommodatie is in oktober 2012 in gebruik genomen en onder schooltijd gebruikt een basisschool de ruimte. Dat kunnen sportvereniging en particulieren tegen een vergoeding ook doen.

De Belastingdienst vindt de gemeente geen BTW-ondernemer omdat deze de accommodatie aan een basisschool beschikbaar stelt. Dus hief de dienst de afgetrokken BTW na. En de Hoge Raad rechter gaat mee in het oordeel van de Belastingdienst.

Het gerechtshof verwees de zaak in hoger beroep terug naar de fiscus die de juistheid van de naheffingsaanslagen opnieuw beoordeelde.

Naheffingsaanslagen ingetrokken

De Belastingdienst stapte daarop naar de Hoge Raad. Het hof had als uitgangspunt moeten nemen dat het recht op aftrek van ob geen deel kan uitmaken van de toepassing van de Wet BCF.

De gemeente trok de beroepen tegen de naheffingsaanslagen in waardoor deze nu onherroepelijk zijn. De gemeente heeft bij de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie ook anders dan in het kader van haar onderneming gehandeld.

Geen prestatie aan collectiviteit

De gemeente betoogde nog dat het ter beschikking stellen van de accommodatie bedoeld was voor de (jeugdige) inwoners van de gemeente als collectief, en niet uitsluitend aan de basisschool. Maar dit betoog is door de Hoge Raad echter verworpen.

“Een bijdrage is uitgesloten in situaties waarin de gemeente een accommodatie ter beschikking stelt aan een of meer derden. En de gemeente stelde de accommodatie beschikbaar aan een basisschool.”

“Dit is door de gemeente niet bestreden. Er is dus geen sprake van een prestatie aan een collectiviteit. Een extra bijdrage uit het fonds voor BTW-compensatie is daarom uitgesloten.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant