Kantineregeling voor sportverenigingen ingetrokken

De Fiscale verzamelwet 2013 is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal fiscale wetten. Eén van de voorgestelde maatregelen is de intrekking van de kantineregeling voor sportverenigingen. Daarnaast wordt de grens van de fondsenwervingsvrijstelling voor diensten vanaf 1 januari 2014 verhoogd tot 50.000 euro.

Kantineregeling voor sportverenigingen wordt ingetrokkenDe kantineregeling voor sportverenigingen wordt ingetrokken.

Verhoging fondsenwervingsgrens voor diensten
In de Wet op de omzetbelasting 1968 is voorzien in een vrijstelling voor leveringen en diensten voor fondsenwervende activiteiten door organisaties die voor hun primaire activiteiten zijn vrijgesteld van de heffing van btw. Voor sportverenigingen wordt in dit kader voorzien in een vrijstelling voor diensten tot 31.765 euro per jaar. Het onderhavige wijzigingsvoorstel bevat een verhoging van deze grens tot 50.000 euro.

Minder administratie
In de praktijk gaat het hier vooral om sponsorbijdragen door ondernemers waartegenover de sportvereniging reclame maakt. De verhoging van de fondswervingsgrens voor diensten draagt bij aan een vermindering van de administratieve lasten van sportverenigingen. Deze hoeven namelijk in minder gevallen dan nu het geval is btw-aangifte te doen.

Afschaffing kantineregeling
Tegelijk met de verhoging van de fondsenwervingsgrens wordt de huidige kantineregeling voor sportverenigingen ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van overleg met de georganiseerde sportwereld en hangt samen met de praktische problemen die de sportwereld ondervond met de kantineregeling en het feit dat ingevolge nieuwe jurisprudentie kantineverstrekkingen veelal dienen te worden aangemerkt als leveringen, waarvoor de wettelijke vrijstelling reeds in een hoge grens van 68.067 euro voorziet.

Vrijstellingsgrens overbodig
De toepassing van deze vrijstellingsgrens op grond van de kantineregeling voor sportverenigingen, voor deze verstrekkingen is daardoor niet meer nodig. Ook wordt bij ministeriële regeling het beleid in een wet vastgelegd dat de vrijstelling voor leveringen en diensten voor fondsenwervende activiteiten niet geldt voor kantineverstrekkingen die geen relatie hebben met de primaire vrijgestelde activiteiten van de betrokken ondernemers (bijvoorbeeld voor een bruiloft of een jubileumviering in de persoonlijke sfeer van een individueel verenigingslid).

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten