Kantineregeling sportverenigingen per 1 januari 2013 gewijzigd

De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn besluit van 20 december 2012 bepaald dat de verstrekking van spijzen en dranken vanuit een kantine (kantineverstrekkingen) voor de heffing van btw per 1 januari 2013 niet langer als een dienst maar als een levering wordt aangemerkt.

Kantineregeling sportverenigingen per 1 januari 2013 gewijzigdKantineregeling
Tot 1 januari 2013 werden kantineverstrekkingen als een dienst aangemerkt. Als de inkomsten uit fondswervende diensten (kantineverstrekkingen en andere bijkomende diensten zoals sponsoring, etc.) minder waren dan € 31.765 per jaar, was er geen sprake van een btw-belaste prestatie. In dat geval bestond er ook geen btw-aftrekrecht.

Waren de opbrengsten uit deze diensten meer dan € 31.765, dan was sprake van een btw-belaste exploitatie. Dit betekende ook recht op aftrek van btw die door de sportvereniging ter zake van de exploitatie- en investeringskosten (zoals nieuwbouw) voor de kantine aan derden is betaald! Dit was slechts anders als de sportvereniging gebruik maakte van de zogenoemde kantineregeling die goedkeurt dat een kantine-omzet tot € 68.067 buiten de btw-heffing kon blijven. In dat geval bestaat ook geen btw-aftrekrecht.

Veel sportverenigingen met een beperkte kantine-omzet (in ieder geval minder dan 68.067 euro) hebben in de afgelopen jaren juist gekozen om geen gebruik te maken van de goedkeuring van de kantineregeling. Hierdoor werd de opbrengst van de kantineverstrekkingen (indien de opbrengst te samen met de overige fondsenwervende diensten meer dan 31.765 euro bedroeg) in de btw-heffing betrokken maar ontstond ook (het gewenste) recht op aftrek van de inkoop-btw op de investerings- en exploitatiekosten. In het bijzonder was dit aantrekkelijk als de sportvereniging een nieuwe kantine bouwde en dus de btw op de bouwkosten bij de Belastingdienst kon terug vragen.

Kantineverstrekkingen zijn nu een levering
Per 1 januari 2013 worden de kantineverstrekkingen dus als een levering aangemerkt. Als de fondswervende leveringen (zoals kantineverstrekkingen en de andere bijkomende leveringen van producten) door een sportvereniging in totaal niet meer dan 68.067 euro per jaar bedragen, is er geen sprake meer van een btw-belaste prestatie.

Deze beleidswijziging heeft tot gevolg dat in gevallen waarin sprake is van een geringe kantine-omzet (kleiner dan 68.067 euro) de kans groot is dat de kantine-omzet vanaf 1 januari 2013 niet langer belast is met btw. De kantine-omzet is dan vrijgesteld zodat er geen btw meer aan de Belastingdienst hoeft te worden voldaan. Echter, er bestaat voor de sportvereniging ook geen recht meer op aftrek van voorbelasting c.q. inkoop-btw. Wellicht dat de Belastingdienst stelt dat een dergelijke wijziging in het btw-gebruik (van belaste exploitatie naar vrijgestelde exploitatie) ook tot gevolg heeft dat de eerder ter zake van investeringen in aftrek gebrachte inkoop-btw (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst. Het is overigens nog maar de vraag of dit standpunt van de Belastingdienst ook door een rechter wordt gehonoreerd.

Forfaitair btw-percentage verhoogd
Tot slot geldt dat per 1 januari 2013 het zogenoemde forfaitaire btw-percentage voor de kantine-opbrengsten is verhoogd naar 11.5 (was 11). In ogenschouw genomen dat veel sportverenigingen een gebroken boekjaar hanteren, zal het vorenstaande de nodige uitvoeringsproblemen opleveren. Aandacht is dus vereist!

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant