Btw teruggave na aanleg van een kunstgrasveld

Een exploitatiestichting heeft een kunstgrasveld laten aanleggen, gaat dit (met 6% btw) verhuren aan de voetbalvereniging en heeft verzocht om btw teruggave van de in rekening gebrachte btw. De inspecteur heeft deze geweigerd. Naar zijn oordeel zijn “de exploitatiestichting en de voetbalclub te vereenzelvigen.”

Kunstgrasveld en btw teruggaveVoorlopige voorziening
De exploitatiestichting heeft verzocht om een voorlopige voorziening omdat naar haar mening onverwijlde spoed vereist dat btw teruggave wordt verleend. De rechtbank Gelderland heeft dit verzoek afgewezen omdat het spoedeisende belang niet voldoende aannemelijk is gemaakt. Ook de stelling dat voor de exploitatiestichting faillissement dreigt, is niet aannemelijk omdat niet is gebleken dat sprake is van een steunvordering.

Geen financiële buffer
Daarbij komt dat de exploitatiestichting zichzelf in deze lastige situatie heeft gebracht door niet tijdig met de fiscus te overleggen en men het kunstgrasveld heeft laten aanleggen zonder dat er een financiële buffer was voor de btw-component. Daaraan doet niet af dat het bestuur meende dat de gekozen constructie in orde was. Die onjuiste inschatting kan niet voor rekening en risico worden gebracht van de inspecteur.

Zo het spoedeisend belang aannemelijk zou zijn, dan nog bestaat er een zodanig restitutierisico dat een voorlopige voorziening niet aan de orde kan zijn. Tot slot vindt de rechtbank dat – gelet op de ontwikkelingen in de jurisprudentie – de zaak inhoudelijk te complex is voor een beslissing bij voorlopige voorziening.

Hoe zit het ook al weer?
Het geven van gelegenheid tot sporten valt onder het 6%-tarief. Hiervan is sprake als een sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld voor actieve sportbeoefening. Dit beschikbaar stellen is iets anders dan het verhuren van een sportaccommodatie. De verhuur van een onroerende zaak is in principe vrijgesteld. In de vier hieronder genoemde gevallen is geen sprake van vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak maar van het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie aan sporters.

Vier gevallen

  • De accommodatie is voor de afnemer uitsluitend te gebruiken voor sportbeoefening. De afnemer gebruikt de accommodatie dus om zelf te sporten of om anderen onder zijn leiding te laten sporten. Het 6%-tarief is ook van toepassing als de afnemer een (sport)vereniging is die haar leden gelegenheid geeft te sporten of een school die de leerlingen laat sporten.
  • De exploitant van de sportaccommodatie zorgt voor onderhoud, beveiliging of schoonmaak van de accommodatie
  • De exploitant levert bijkomende diensten zoals het geven van lessen, instructies of begeleiding of stelt kluisjes ter beschikking. Ook dan geldt het 6%-tarief.
  • Sportlessen, instructies of begeleiding die niet in combinatie met de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie gegeven worden, vallen onder het 21%-tarief. Door de aanleg en beheer van een kunstgrasveld in een aparte exploitatiestichting onder te brengen en deze accommodatie vervolgens tegen 6% belast te verhuren, krijgen verenigingen en stichtingen tevens vooraftrek voor de btw op de aanlegkosten. Deze is belast met 21%.

Misbruik van recht
Het is van belang aan deze voorwaarden te voldoen om misbruik van recht te voorkomen. Als een sportvereniging een exploitatiestichting opricht en een kunstmatige verhuurstructuur opzet om btw-aftrek te creëren, wordt dit bestreden met misbruik van recht. Van een kunstmatige verhuurstructuur is sprake indien de sportvereniging feitelijk de beschikkingsmacht over het gehuurde houdt en de sportvereniging de financiering van de investering verzorgt. Van een btw-constructie is eveneens sprake indien de gemeente of een andere exploitant van een sportaccommodatie een symbolisch lage vergoeding rekent voor de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie.

Kunstmatige btw-aftrek
De btw-aftrek op de renovatiekosten wordt ook geweigerd indien een vrijgesteld presterende sportvereniging, sportvelden en bijbehorende gebouwen verhuurt aan een door haar opgerichte exploitatiestichting en de verhuurde zaken na renovatie door de stichting terug huurt. Omdat de exploitatie van de gerenoveerde sportvelden en -gebouwen door de exploitatiestichting belast is met 6% btw wordt door deze structuur op een kunstmatige wijze volledige aftrek van de btw op de renovatiekosten verkregen.

Misbruik van recht
Ook vergelijkbare structuren met gemeenten waarbij een sportverenigingen clubgebouwen verhuurt aan de gemeente en deze de clubgebouwen met sportvelden (met 6% btw) ter beschikking stelt aan de sportclub, teneinde bij de gemeente aftrek van de btw op de renovatiekosten te creëren, is misbruik van recht indien er – afgezien van het btw-voordeel – geen economische redenen zijn voor een dergelijke opzet.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.