Pilot verduurzaming sportaccommodaties Fryslan succesvol

Sport Fryslân, de zes samenwerkende Noordoost Friese gemeenten en de Provinsje Fryslân startten in 2015 een pilot om sportaccommodaties te verduurzamen. Daaraan deden in Noordoost Fryslân maar liefst 24 sportverenigingen mee die een energiebesparingsadvies ontvingen.

Ruim 75% van de Friese clubs heeft het voornemen om te verduurzamen en zeven sportverenigingen hebben in totaal al circa 200.000 euro uitgetrokken voor verduurzamingsmaatregelen.

Duorsemens tige wichtich

De resultaten van deze belangrijke pilot zijn op 16 juni jl. overhandigd aan Johannes Kramer, lid van gedeputeerde staten van Fryslân en aan Jaap Hijma, duurzaamheidswethouder bij de gemeente Ferwerderadiel. Hijma is blij dat zoveel clubs zich oriënteren op de mogelijkheden om te verduurzamen. “De ferienings litte sjen dat sy mei harren tiid mei gean en dat duorsemens foar har tige wichtich is”, aldus Hijma.

Verantwoorde verduurzamingsinvesteringen

Vierentwintig sportverenigingen, negentien voetbalverenigingen en een aantal kaats-, ijs- en korfbalverenigingen, hebben een energiescan laten uitvoeren en op basis daarvan een uitgewerkt besparingsadvies ontvangen. Via deze energiescan werd voor de clubs het ‘laaghangende fruit’ zichtbaar en werd duidelijk welke verduurzamingsinvesteringen economisch verantwoord genomen konden worden.

Pilot rechtvaardigt uitrol over heel Fryslân

Inmiddels lopen er twee soortgelijke pilots in de Stadsregio Leeuwarden en de gemeente De Fryske Marren. Door het succes van de eerste pilot, en omdat men vindt dat alle Friese sportverenigingen moeten kunnen profiteren, hebben de samenwerkende partijen besloten het project uit te rollen over de gehele provincie Fryslân.

Verduurzamingssubsidie sportaccommodaties

In Fryslân zijn 450 sportclubs zelf verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van hun accommodatie. Sinds de afschaffing van de ecotaks op 1 januari 2016, nemen de energiekosten per sportvereniging gemiddeld met zo’n 1.200 euro toe. Op 1 januari 2017 wordt landelijk echter opnieuw 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investeringen in energiebesparing en opwekking door sportverenigingen. Via dit project willen de provinciale samenwerkingspartners sportclubs laten profiteren van deze regeling.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant