Eerste energiescans door Sportstroom voltooid

Sport Fryslân, zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân, de provincie Fryslân en Sportstroom zijn in oktober 2015 gestart met het pilotproject om sportaccommodaties te verduurzamen. Inmiddels hebben al 19 sportverenigingen zich aangemeld.

De eerste stap naar verduurzaming is gezet en de eerste energiescans zijn in de derde week van november uitgevoerd.

Verduurzamingsmogelijkheden

Op 14 en 26 oktober werden de sportverenigingen in Noordoost Fryslân geïnformeerd over de verduurzamingsmogelijkheden van hun sportaccommodatie. Vanaf deze informatiebijeenkomsten konden clubs zich aanmelden voor deelname aan het project. Sportverenigingen die nog mee willen doen kunnen zich tot 11 december aanmelden.

Energiescans al uitgevoerd

Het project start met een uitgebreide energiescan om inzicht te krijgen in het energieverbruik en de uitgangssituatie van een sportaccommodatie. De eerste energiescans zijn al door Sportstroom uitgevoerd en de uitkomsten hiervan worden – samen met besparingssuggesties – op korte termijn aan de clubs teruggekoppeld.

Energie-technische verbeteringen

Daarna kunnen de plannen worden opgesteld voor uitvoering van de energie-technische verbeteringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zelfredzaamheid van de sportvereniging en haar netwerk in de lokale samenleving. Installateurs en clubsponsoren worden betrokken bij de uitvoering van de maatregelen, de installatie en het onderhoud. Ook verenigingsvrijwilligers worden ingezet om de werkzaamheden te verrichten.

Ecotaks regeling vervalt

In Fryslân zijn 450 sportverenigingen verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van hun eigen accommodatie. Omdat de zogenoemde Ecotaks vervalt zullen vanaf 1 januari 2016 de kosten voor energieverbruik van deze clubs flink toenemen. Gemiddeld met naar schatting 1.200 euro per vereniging.

Direct profiteren

Via een nieuwe regeling die vanaf 4 januari voor sportclubs wordt geactiveerd, kunnen investeringen in energiebesparing en -opwekking door sportverenigingen met 30% worden gesubsidieerd. Om clubs direct te laten profiteren van deze stimuleringsregeling, en de extra energiekosten op te vangen, zijn de samenwerkende partijen deze pilot gestart.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant