Blijven zonnepanelen voor sportclubs nog wel rendabel?

Minister Wiebes wil de salderingsregeling vervangen en stelt dat zonnepanelen voor sportclubs onder de terugleversubsidie rendabel blijven.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil de salderingsregeling vervangen. Hij stelt dat zonnepanelen voor sportclubs na de invoering van de terugleversubsidie, rendabel zullen blijven.

 

Noord-Nederlandse clubs zijn ongerust over de vervanging van de salderingsregeling. De terugleversubsidie zou zonnepanelen voor sportclubs minder rendabel maken.

Investeringszekerheid is geborgd

Minister Wiebes wil deze bezorgdheid echter wegnemen. Hij schrijft in reactie op kamervragen van Kamerlid William Moorlag: “Eén van de uitgangspunten voor de terugleversubsidie is dat investeringszekerheid geborgd blijft.”

“Een gemiddeld zon pv-systeem zal een terugverdientijd van circa 7 jaar hebben. In het regeerakkoord staat dat bij de berekening van de subsidietarieven, rekening zal worden gehouden met de energiebelasting.”

Financieel aantrekkelijk

Wiebes: “Ook wordt voor de terugleversubsidie gerekend met de diverse zon pv-systemen. Hiermee wordt de nieuwe regeling ook passend gemaakt voor de grotere zon pv-projecten.

Ik ‘verwacht’ dat de regeling ook voor sportclubs voldoende financieel aantrekkelijk zal blijken. Daarom is het niet nodig om voorzieningen te treffen voor sportclubs die in zonnepanelen hebben geïnvesteerd.”

Samenhangend beleid

Over de salderings- en de postcoderoosregeling schrijft de minister: “Het instrumentarium voor de stimulering van lokale zonne-energie kan beter. Ik wil met het oog op de betaalbaarheid van de energietransitie, het opwekken van zonne-energie stimuleren via eenduidig en samenhangend beleid.”

Ik onderzoek nu hoe een nieuwe stimuleringsregeling het beste kan worden vormgegeven. Tevens moet helder worden hoe projecten van energiecoöperaties kunnen worden opgenomen in de opvolger van de salderingsregeling.”

Terugverdientijd 7 jaar

Minister Wiebes gaf de Tweede Kamer al in juni 2018 per brief aan dat de salderingsregeling voor zonnepanelen zal worden vervangen door een terugleversubsidie. De terugverdientijd van zonnepanelen voor sportclubs blijft daarbij volgens de minister zo’n 7 jaar.

Wiebes gaf in september aan dat de salderingsregeling waarschijnlijk pas in 2021 zal worden vervangen omdat de implementatie van de terugleversubsidie meer tijd vergt.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.