Informatieplicht energiebesparing grote(re) sportclubs

Het Kenniscentrum InfoMil is de milieuhelpdesk van de overheid die o.a. alles rond de informatieplicht energiebesparing in goede banen leidt.

Het Kenniscentrum InfoMil is een centrale helpdesk van de overheid voor alles rond het milieu. Het centrum leidt ook de activiteiten de informatieplicht energiebesparing in goede banen.

 

De informatieplicht energiebesparing geldt voor instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ gas gebruiken. 

RVO e-loket

Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten deze instellingen de overheid digitaal aangeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dat kan overigens alleen via het e-loket van de RVO. Dit loket gaat waarschijnlijk pas op 1 maart as. open.

Om gemakkelijker aan de informatieplicht energiebesparing te kunnen voldoen zijn erkende maatregelen opgesteld. Een instelling die alle maatregelen treft die van toepassing zijn, voldoet automatisch aan de verplichting.

Informatieplicht energiebesparing

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing precies in? Uiterlijk 1 juli 2019 moeten grote(re) sportclubs de overheid hebben aangegeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.

De aangever kruist op de lijst met erkende maatregelen aan welke maatregelen er al zijn genomen. In plaats van een erkende maatregel kan al een alternatieve maatregel zijn genomen. In zo’n geval moet die maatregel evenveel als, of meer energiebesparing dan, de erkende maatregel opleveren.

Handhaving

Inspecteurs zullen niet direct op de stoep staan als niet aan de informatieplicht is voldaan. Het proces zal ongeveer verlopen zoals rond de invoering van de AVG privacywetgeving. De handhaving van de meldplicht ligt bij het bevoegd gezag zoals de gemeente of omgevingsdienst. Die kunnen een sportclub een dwangsom opleggen en de handhaving van de besparingsmaatregelen ligt ook bij deze partijen.

Stok achter de deur

Inspecteurs zullen zich vooral richten op bedrijven en instellingen die niets hebben ingevuld of die niets aan energiebesparing doen. Zij maken bij een controle afspraken over de manier waarop een bedrijf of club dat alsnog kan doen. Het bevoegd gezag kan als stok achter deur ook een dwangsom opleggen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant