Sport Fryslân: schone omgeving via energiescan

Sport Fryslân streeft naar vitale Friese clubs in een schone omgeving. En energiebesparing en verduurzaming begint volgens Sport Fryslan bij een goede via energiescan.

Directeur Anne Jochum de Vries van Sport Fryslan was op 10 januari jl. aanwezig bij het startsein voor alweer de 60ste Friese energiescan. Deze scan bij kv Drachten werd uitgevoerd door SportStroom.

 

Naast De Vries waren ook sportgedeputeerde Michiel Schrier en duurzaamheidswethouder Pieter van der Zwan van Smallingerland bij deze mijlpaal aanwezig.

Win(st) met energie

Sport Fryslân en de provincie Fryslân helpen sportclubs via het project ‘Win(st) met energie’. Dit project is in het leven geroepen om energiebesparing en de verduurzaming van sportaccommodatie te ondersteunen. Kv Drachten is al de zevende vereniging in Smallingerland die aan dit project deelneemt.

Veel kansen

Verduurzaming van de accommodatie biedt veel sportclubs in Friesland kansen. Want in de meeste accommodaties wordt veel energie verbruikt en de energierekening is voor de clubs dan ook steevast een grote kostenpost.

Vitaal clubleven

Sport Fryslân, Smallingerland en de provincie streven naar een vitaal clubleven in een schone omgeving. De provincie wil daarom in 2025 zo’n 25% van de energiebehoefte duurzaam opwekken. Smallingerland wil via het project ‘Win(st) met Energie’ bovendien een duurzame en schone gemeente zijn in 2040.

Energiescan eerste stap

Maar voordat een bestuur weet waar moet worden begonnen, is een energiescan de noodzakelijke eerste stap naar verduurzaming. Pas na zo’n scan krijgt een club namelijk exact inzicht in het energieverbruik, de staat van de accommodatie en besparingsmogelijkheden.

Een zinvol besparingsadvies

Pas aan de hand van deze ‘nulmeting’ kan een gericht besparingsadvies worden gegeven. Omdat Smallingerland dit inzicht voor de clubs belangrijk vindt, stelt de gemeente zo’n kostbare energiescan ter beschikking aan alle sportclubs met een eigen accommodatie.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant