Copyright

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Sportzaken.pro en het logo van Sportzaken.pro, waaronder worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Sportzaken.pro die zich deze rechten uitdrukkelijk voorbehoudt. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Sportzaken.pro.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportzaken.pro is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor over dit programmatisch mogelijk is gemaakt of voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Sportzaken.pro). Sportzaken.pro heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Sportzaken.pro, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Sportzaken.pro heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.