Actueel verzekeringspakket voor sportclubs essentieel

Doorlopende actualisering van het verzekeringspakket is voor sportclubs essentieel

Voor een sportclub kunnen de gevolgen van schade aansprakelijk groot zijn. Maar ook wanneer er schade wordt aangebracht aan de eigendommen van de club. Het is van belang dat iedere club het verzekeringspakket doorlopend tegen het licht houdt.

Verzekering van sportaccommodaties vaak onvoldoende

Terwijl de dekking vaak hetzelfde blijft, kunnen sportclubs voor de verzekering van hun clubhuis veel goedkoper uit zijn. En een bestuur kan simpel laten uitzoeken welke besparing er voor hen mogelijk is. Eén telefoontje met ClubZeker, tussenpersoon voor sportverzekeringen, is genoeg.

Vrijwilligers niet te verzekeren voor autoschade

Als clubbestuur wil je dat vrijwilligers goed verzekerd zijn zodat zij of de club niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Een kwestie van verzekeren dus. Maar vrijwilligers blijken grote risico’s te kunnen lopen omdat bepaalde schades zoals autoschade niet te verzekeren zijn.

Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Verwijzing naar sportarts vanaf januari in het basispakket

Deze week is de VSG-voorlichtingscampagne ‘Nog steeds last van die blessure?’ gestart. Sporters die door hun huisarts naar een sportarts worden verwezen, krijgen vanaf 1 januari 2016 de kosten vergoed via hun basisverzekering. Voor de zogenaamde sportkeuringen is een verwijzing niet nodig.

Vrijwilligerswerk voor sportclubs als tegenprestatie

Sinds 1 januari 2015 kunnen gemeenten inwoners verplichten om voor hun uitkering een tegenprestatie te leveren op grond van de WWB, IOAW en IOAZ. Aan sportverenigingen kan gevraagd worden of er interesse bestaat om deze mensen vrijwilligerswerk aan te bieden. Movisie licht toe.

Verzekeringsfraude vermoed via NFOS Den Haag

Er zou structureel verzekeringsfraude worden gepleegd door fysiotherapeuten die via het bedrijf NFOS hun diensten bij sportclubs aanbieden. Zij zouden – zonder medeweten van de ouders en onterecht – honderden declaraties voor verrichtte onderzoeken bij zorgverzekeraars hebben ingediend.

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten