Vennootschapsbelasting soms ook voor sportclubs

Verenigingen krijgen hun inkomsten vaak grotendeels uit contributie maar ook uit andere bronnen. Hoewel een vereniging als ‘not for profit instelling (NFP) statutair misschien geen winstdoelstelling heeft, kan een ondernemende club wel degelijk vennootschapsbelasting moeten betalen, zo stelt Rosalie van der Wel van Mazars.

Please follow and like us:

Btw teruggave na aanleg van een kunstgrasveld

Een exploitatiestichting heeft een kunstgrasveld laten aanleggen, gaat dit (met 6% btw) verhuren aan de voetbalvereniging en heeft verzocht om btw teruggave van de in rekening gebrachte btw. De inspecteur heeft deze geweigerd. Naar zijn oordeel zijn “de exploitatiestichting en de voetbalclub te vereenzelvigen.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Btw voordelen voor sportverenigingen en gemeenten

Stilstand is achteruitgang. Willen we sport en beweging in Nederland bevorderen en verder ontwikkelen dan moeten sportverenigingen over moderne sportaccommodaties kunnen beschikken. De kosten van de aanleg en het onderhoud hiervan lopen echter vaak enorm op, evenals de daarbij te betalen btw.

Please follow and like us:

Kantineregeling sportverenigingen per 1 januari 2013 gewijzigd

De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn besluit van 20 december 2012 bepaald dat de verstrekking van spijzen en dranken vanuit een kantine (kantineverstrekkingen) voor de heffing van btw per 1 januari 2013 niet langer als een dienst maar als een levering wordt aangemerkt.

Please follow and like us:

BDO partner Fonds Gehandicaptensport

Om de achterstandspositie van de gehandicaptensport in Nederland te verbeteren heeft Fonds Gehandicaptensport het 1% FairShare® concept ontwikkeld. Met deze regeling wordt het bedrijfsleven gevraagd om 1% bovenop hun totale sportsponsoring budget te investeren in de gehandicaptensport. Immers, 1% van sportend Nederland is gehandicapt.

Please follow and like us:

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.