SV Basteom mag sportcomplex in Steenderen uitbreiden

Na een intensieve voorbereiding en overleg tussen sv Basteom en de gemeente, heeft de gemeenteraad van Bronckhorst op 17 juli jl. ingestemd met het eenmalig beschikbaar stellen van een afkoopsom van 87.500 euro voor het afronden van de privatisering van sportvereniging Basteom.

Na intensief overleg tussen sv Basteom en de gemeente Bronckhorst wordt 87.500 euro vrijgemaakt voor het afronden van de privatisering van de club.Extra velden
Dit bedrag is het bedrag dat sv Basteom zeker nodig heeft voor de betaling van het aanleggen van de extra velden in Steenderen. Deze velden zijn nodig vanwege het samengaan van vv Baakse Boys (Baak) en sv Steenderen (Steenderen) die resulteerde in de nieuwe fusieclub sv Basteom. De eens zo gezworen vijanden van toen zijn de sportieve vrienden van nu geworden.

Medewerking
De gemeente Bronckhorst heeft nog voor het zomerreces van 2014 besloten om medewerking te verlenen aan de privatisering van sportveldencomplex ‘het Hooge Wessel’ in Steenderen. Daarbij is rekening gehouden met een uitbreiding van het complex om daarmee voldoende ruimte te bieden aan de fusieclub sv Basteom.

De club heeft een uitbreiding met twee velden en aanpassing/uitbreiding van het bestaande clubgebouw (kleedkamers) voor ogen. Voor deze uitbreiding en vergroting is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk omdat die gronden nog geen sportbestemming hebben en omdat het bestaande bouwvlak te klein is.

Bestemmingsplan
B&W van Bronckhorst hebben besloten om in principe medewerking te verlenen en het is de verwachting dat in het najaar een ontwerp van het bestemmingsplan voor de velduitbreiding en de vergroting van het clubgebouw in het gemeentehuis ter inzage kan worden gelegd.

Door sv Basteom zelf wordt nog bekeken in hoeverre een nieuwe kantine/tribune kan worden gerealiseerd bij het nieuwe kindcentrum dat ten westen van de sportvelden wordt gerealiseerd. De bouwmogelijkheden voor de kantine/tribune worden meegenomen in de al lopende bestemmingsplanherziening voor het kindcentrum.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant