Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Ter stimulering van sport hoeven bepaalde sportclubs geen btw te heffen op diensten die zij leden aanbieden. Deze regeling wordt nu verruimd.

Ter stimulering van sport en bewegen, hoeven bepaalde sportclubs geen btw te heffen op diensten die zij hun leden aanbieden. Deze btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd.

 

Er gaan van 1 januari 2019 meer diensten onder de sportvrijstelling vallen, zoals diensten verricht door sportclubs aan niet-leden en het beschikbaar stellen van sportaccommodaties.

Geen recht op vooraftrek

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie zal dus niet meer aftrekbaar zijn.

Voor organisaties die hierop recht hadden kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Stimulering voor maximaal 3 jaar

De regeling is in het leven geroepen voor amateurclubs dus gebruikmaking door de beroepssport is dus uitgesloten. De regeling start op 1 januari 2019 en een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden via een andere regeling.

Er zal ook geen subsidie worden verstrekt voor activiteiten waarvan, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968, recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. De subsidie geldt bovendien maximaal drie jaar.

Hoogte van de subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties. En eveneens 20% van het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie-aanvraag moet per kalenderjaar voor een bedrag van minimaal 5.000 euro zijn en mag niet hoger zijn dan 2.500.000 euro.

Er kan een aanvullende subsidie van 15% van de kosten worden aangevraagd voor maatregelen voor energiebesparing en een betere toegankelijkheid. Voor welke maatregelen dit mogelijk is wordt weergegeven in de bijlage.

In 2019 zal voor stimulering 87.000.000 euro subsidie beschikbaar komen. Dit bedrag zal op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen worden verdeeld. Subsidie voor deze regeling kan pas vanaf 2 januari 2019 online worden aangevraagd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant