Sportpark Buitenhout compensatie bij Kathedralenbos

Het bestemmingsplan ‘Sportpark Buitenhout’ dat de gemeenteraad van Almere heeft vastgesteld voorziet in eerste instantie in de aanleg van drie hockeyvelden en een clubhuis met kleedruimten. Over enige jaren zal de aanleg vier voetbalvelden en tien tennisvelden volgen.

Sportpark Buitenhout compensatie bij KathedralenbosKostbare natuur
De omwonenden die bezwaar hebben tegen deze aanleg hebben zich verenigd in de belangengroep ‘Behoud Natuurschoon Buitenhout‘. De leden van deze groep zijn fel tegen de plannen voor de aanleg van een Sportpark Buitenhout. Zij maken zich zorgen over het verdwijnen van de flora en de fauna en stadsakkers, de geluids-, licht- en verkeershinder die sportvelden gaan geven. Daarnaast vragen zij zich af of er echt wel behoefte is aan extra sportvoorzieningen voor Almere Buiten.

Beschermd natuurgebied
De gemeente Almere had al veel eerder een besluit willen nemen over de aanleg van portpark Buitenhout maar de besluitvorming liep vertraging op toen bleek dat het plangebied binnen de zogenaamde Ecologische Hoofd Structuur valt. Buitenhout, het gebied tussen de A6 en de bloemenbuurt in Almere Buiten, is een beschermd natuurgebied. De gemeente is verplicht de natuur die bij de ontwikkeling van het sportpark verloren gaat, elders te compenseren.

Kathedralenbos
Om aan deze vereiste te voldoen heeft de gemeente Almere besloten een gebied bij het Kathedralenbos voor natuurcompensatie aan te merken. Volgens omwonenden is dit in strijd met de regels omdat natuur alleen maar gecompenseerd mag worden naast of in de nabijheid van het verloren gegane groen. Het Kathedralenbos ligt een kilometer of 15 ten zuiden van de locatie waar Sportpark Buitenhout gepland is.

Geen motorcrossbaan
De gemeenteraad van Almere legde de ingebrachte bezwaren naast zich neer en stemde in met het nieuwe bestemmingsplan. De enige wijziging die wel in het plan is aangebracht, na beoordeling van de 95 ingediende zienswijzen, is het blokkeren van de mogelijkheid om in het gebied een motorcrossbaan te realiseren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.