Omnisportcentrum Apeldoorn een molensteen?

Het Omnisportcentrum Apeldoorn is één van de prestigeprojecten waar de gemeente al tientallen miljoenen in heeft gestoken en waaraan jaarlijks een bedrag van circa 8 ton wordt betaald. De SGP is niet gerust op de gang van zaken en zoekt meer inzicht in de financiële risico’s die de gemeente loopt.

De financiele gang van zaken rond het Omnisportcentrum Apeldoorn is een zorg voor de SGP-fractieSignalen
De SGP-fractie wil meer duidelijkheid omdat de fractie verontrustende signalen krijgt over een aantal belangrijke punten rondom de oplevering en exploitatie van het sportcentrum, samengevat in de volgende drie hoofdaspecten:

 

 1. In de programmabegroting 2014-2017 staan “restpunten met mogelijk financiële gevolgen waarvan onduidelijk is of kosten verhaald kunnen worden op de aannemer. Voor onderhoud wordt een p.m. post opgenomen en de gemeente moet nog met exploitant Libema aan tafel om afspraken te maken over het eigendom, de verantwoordelijkheden en het kostendragerschap m.b.t. de inventaris.
 2. ROC Aventus, de grootste huurder van het Omnisportcentrum Apeldoorn, heeft het huurcontract opgezegd. Het gaat hier, naar een inschatting van de SGP-fractie, om een partner van belang met het oog op de exploitatie van het Omnisportcentrum.
 3. Op 17 en 25 februari jl. heeft het college van B&W van Apeldoorn de fractie geïnformeerd over de perikelen rondom de afgekeurde wielerbaan. Het college schrijft dat de uitkomst van het onafhankelijke onderzoek naar de status van de wielerbaan onzeker is, mede omdat er geen normen of maatstaven zijn over wat een ‘veilige’ wielerbaan is. Of de wielerbaan kan waarmaken wat er van verwacht wordt (met de bijbehorende exploitatie) is daarmee ook nog onzeker.

Deze ontwikkelingen roepen bij de SGP vragen op. Libéma exploiteert het Omnisportcentrum Apeldoorn, maar de gemeente is eigenaar van het pand dat zij voor 1 euro per jaar verhuurt. Als eigenaar en subsidieverstrekker loopt de gemeente dus financiële risico’s. De SGP-fractie wil duidelijkheid over deze risico’s en heeft de volgende zes vragen:

 • Heeft het college al meer inzicht in de gevolgen van de ontdekte fouten rond de bouw en zo ja, moeten deze worden hersteld en tegen welke kosten?
 • Wie is verantwoordelijk voor de late ontdekking van de fouten?
 • Wie moet de kosten gaan betalen en is het indienen van een schadeclaim bij de aannemer reël?
 • Wat zijn de consequenties van het terugtreden van ROC Aventus als huurder en wordt er snel een andere (grote) huurder verwacht?
 • Wat zijn de financiële (exploitatie) gevolgen van het afkeuren van de wielerbaan van het Omnisportcentrum Apeldoorn?
 • Hoe wil het college van B&W verder nadat het contract met Libema is afgelopen?
  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant