Niet inzien van risico’s leidde tot instorten dak Grolsch Veste

Het dak van het Grolsch Veste stadion is tijdens de bouw ingestort doordat essentiële onderdelen ontbraken. Deze gevaarlijke situatie is door niemand herkend, zo blijkt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat op 3 juli 2012 is gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat bij de bouw van De Grolsch Veste de verantwoordelijkheid voor veiligheid niet duidelijk was belegd. Hierdoor voelde niemand zich verantwoordelijk voor de veiligheid van het bouwproject. Bij De Grolsch Veste werd hierdoor een incomplete, instabiele bouwconstructie in gebruik genomen en belast.


Bij het voetbalstadion De Grolsch Veste werd in de zomer van 2011 een uitbreiding van de tribune gebouwd. Het ontwerp van deze uitbreiding was gebaseerd op de eerdere, gelijke uitbreiding en werd door dezelfde bedrijven uitgevoerd. Deze bedrijven vertrouwden op hun ervaring met het eerdere bouwproject in plaats van de nieuwe bouwconstructie tijdens de bouw te blijven controleren.

De hoofdaannemer had een coördinatie- en controleverplichting maar nam geen maatregelen om de stabiliteit van de bouwconstructie te waarborgen, terwijl er zichtbaar onderdelen ontbraken. Bovendien besloot de hoofdaannemer, onder druk van de opleverdatum, de oorspronkelijke planning los te laten en de afbouw van de tribune parallel te laten uitvoeren met de opbouw van constructie.

Op de dag van het ongeval ontbraken alle koppelstaven in het rechte deel van de primaire constructie. Deze waren weggelaten vanwege het uitgelopen werk aan de trappenhuizen. Om de afbouw met dakplaten te vergemakkelijken was op het dak ook een aantal stabiliteitsverbanden weggelaten. Om dit te ondervangen waren enkele staalkabels als tijdelijke voorzieningen aangebracht maar in de ochtend van 7 juli werd één van deze kabels weer verwijderd om het werk van de nettenbouwers te vergemakkelijken. Hierdoor werd spant 8 van de constructie niet meer gestabiliseerd. Instabiliteit is de hoofdoorzaak van het ongeval geweest.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de verschillende onderdelen van de constructie niet goed op elkaar pasten. Desondanks is de bouw voortgezet, waardoor de stalen onderdelen met kracht gemonteerd moesten worden en vervormd raakten waardoor de belastbaarheid van de gehele constructie afnam. Hoewel essentiële onderdelen ontbraken, werd de staalconstructie van het dak in aanbouw al wel belast.

Aan de constructie hingen twee hangbruggen (samen circa 3.000 kilo). Op het dak lagen dakplaten (35.000 kilo) en de videowall (8.000 kilo) werd opgehangen. Daarnaast werd het dak belast met het gewicht van de tien werknemers die aan de afbouw werkten. Op 7 juli, rond het middaguur, stortte het dak in. Op dat moment waren twaalf mensen op of onder het dak aan het werk. Twee van hen zijn omgekomen en negen raakten gewond, waarvan enkele ernstig.

De Onderzoeksraad vindt dat opdrachtgever FC Twente en gedelegeerd opdrachtgever The Stadium Consultancy bij toekomstige werkzaamheden vooraf in kaart moeten brengen onder welke omstandigheden alle partijen de geplande werkzaamheden realistisch kunnen uitvoeren. Zij moeten erop toezien dat de afspraken met betrekking tot veiligheid daadwerkelijk zijn belegd en worden gehandhaafd. De Bouwcombinatie (Te Pas Bouw, Dura Vermeer en Trebbe) en Voortman Staalbouw moeten de Onderzoeksraad laten weten wat de zwakke plekken zijn bij samenwerking waardoor de veiligheid in het geding komt. Zij moeten de verantwoordelijkheid nemen om die zwakke plekken weg te nemen.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland moet met een actieplan het initiatief nemen om ervoor te zorgen dat de taken tussen de uitvoerende partijen in een bouwproces beter worden toebedeeld. De branche-organisatie moet er ook voor zorgen dat bedrijven die niet bij Bouwend Nederland zijn aangesloten deelnemen aan dit verbeterproces.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant