De Bilt gaat maatschappelijk vastgoed huren

Fonds Maatschappelijk Vastgoed (FoMaVa) structureert de financiering van maatschappelijk vastgoed zodanig dat maatschappelijke instellingen zoals de gemeente De Bilt, via een ‘sale and leaseback’ transactie, gedurende een lange periode zekerheid wordt geboden over de huisvestingslasten.

De Bilt gaat maatschappelijk vastgoed hurenEigen middelen
Maatschappelijke instellingen en gemeenten, zoals De Bilt, moeten, mede als gevolg van bankregulering, vaak een hoger percentage aan eigen middelen inbrengen om hun vastgoed gefinancierd te krijgen. Deze middelen zijn vaak niet liquide beschikbaar.

Vermogen vrijmaken
Via de verkoop van sportief vastgoed zoals sporthallen, kunnen instellingen en gemeenten vermogen vrij maken voor de realisatie van hun maatschappelijke doelstellingen. Daarbij kan, indien gewenst, periodiek de mogelijkheid worden geboden tot terugkoop van het maatschappelijk vastgoed, tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Bij elkaar brengen
Bankfinanciering, institutioneel eigen vermogen en maatschappelijke instellingen moeten bij elkaar worden gebracht om institutionele beleggers een langjarige zekerheid te kunnen bieden via een huurverbintenis met de maatschappelijke instelling. FoMaVa gaat de bankfinanciering voor eenzelfde looptijd aan als de huurverbintenis zodat rente- en herfinancieringsrisico’s zo veel mogelijk worden uitgesloten.

Maatschappelijk verantwoord rendement
FoMaVa beheert deze investeringen in maatschappelijk vastgoed en levert waar nodig rapportages over de operationele en financiële ontwikkeling van de hurende maatschappelijke instelling alsmede de toetsing van de meerjarenplanning. Zo wordt verschaffers van institutioneel eigen vermogen een langjarig en maatschappelijk verantwoord rendement geboden.

De Bilt
De gemeente De Bilt is binnenkort waarschijnlijk de eerste Nederlandse gemeente die een nieuw te bouwen sportvoorziening van een pensioenfonds gaat huren. Dit fonds neemt de plaats in van de gemeente, die voor de nieuwbouw onvoldoende liquiditeit kan opbrengen en daarom liever huurt dan koopt.

Garantstelling
Vaessen Bouw uit Raamsdonksveer, die de de sporthal ontwerpt, bouwt en onderhoudt heeft daartoe met De Bilt en FoMaVa een intentie-overeenkomst afgesloten. De Biltse gemeenteraad moet nog wel over een goedkeuring van de garantstelling van dertig jaar stemmen omdat de bouw door Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt gefinancierd.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant