Luchthal DHV Deventer om ’s winters door te spelen

Een nieuwe luchthal voor DHV Deventer om ’s winters door te spelen

De Deventer Hockey Vereniging (DHV) heeft plannen gemaakt om permanent een luchthal neer te laten zetten. BenW van Deventer ondersteunen het plan omdat dan ook in de winter meer gesport kan worden. Het plan ligt de komende weken ter inzage.

De luchthal is groen, heeft een lichtgrijs dak en moet een kunststof vloer krijgen. In de hal kunnen trainingen en -wedstrijden voortaan ook in het winterseizoen plaatsvinden.

Vitale clubs

De gemeente wil dat inwoners zo veel mogelijk sporten en bewegen. In de sportvisie ‘Meedoen 2015-2019‘ staat dat Deventer voorstander is van een goede basis van accommodaties en voorzieningen. De gemeente zet daarom in op vitale clubs en de stimulering van activiteiten voor meerdere doelgroepen.

Maximaal 10 meter hoog

Er is nauwlettend gekeken naar de inpassing van de luchthal in het landschap. Zo komt er aanplant van groen dat het zicht op het gebouw zal gaan beperken. Ook is de bouwhoogte van de luchthal beperkt tot 10 meter. Uit ecologisch onderzoek is al gebleken dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de natuur.

Wijziging bestemmingsplan

Om medewerking aan de plannen van DHV te verlenen, is al gestart met een wijziging van het een bestemmingsplan. Het ontwerp hiervan ligt nu ter inzage op het Stadskantoor. Hierin is een beschrijving van het plan opgenomen met inbegrip van de landschappelijke inpassing.

Maar ook de resultaten van onderzoeken zoals de ecologische quickscan en de hemelwaterberging staan hierin vermeld. Tot 24 mei kunnen inwoners bezwaar maken tegen het neerzetten van de luchthal.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant