De toekomstige vraag naar beweegruimte, een visie van Nijha

Veel ‘VNG-zalen’ uit de jaren 70 zijn aan vervanging toe. Gemeenten willen dat het liefste gelijktijdig en deze verplaatsen naar de rand van de gemeente. De vrijkomende, en vaak kostbare, grond in het centrum, krijgt snel een bouwbestemming. Maar is verplaatsing naar de buitenrand een juiste keuze?


Met een sporthal kun je politiek scoren en als die hal dan ook nog gerealiseerd wordt op goedkope grond aan de rand van een stad of bij een sportpark, dan levert dat al snel positieve stemmen op. Maar economische motieven staan vaak haaks op maatschappelijke ontwikkelingen.

Bij de afweging om aan sport te gaan (of blijven) doen spelen toegankelijkheid en bereikbaarheid een grote rol. Zodra een accommodatie uit de wijk verdwijnt wordt de drempel hoger om aan sport te gaan doen terwijl we juist sportdeelname voor jong en oud willen stimuleren.

Sporthal als beweegaccommodatie
Door een sporthal een beweegaccommodatie te noemen ontstaan er meer kansen om door te dringen tot de kern: waarom bouwen we een accommodatie (functie) en wat en wie moet er gefaciliteerd worden (gebruik). Dan blijkt een sporthal één van de mogelijkheden. Maar is het niet altijd dé oplossing.

Doelgroepen faciliteren
Wie zijn de toekomstige gebruikers, hoe is het dag- en avondgebruik en welke groepen maken nu gebruik van de beweegruimte maar zouden met een veel kleinere ruimte toe kunnen? Welke extra verhuurmogelijkheden ontstaan er als er ruimtevariatie is, zowel qua afmeting als verlichting en verwarming? En zou de ouderengym vereniging (een groeiende doelgroep) de temperatuur niet liever iets hoger hebben? Vele vragen moeten in het voortraject beantwoord worden om tot weloverwogen beslissingen te komen.

Variatie in ruimten schept mogelijkheden
Door een gebouw af te stemmen op het gebruik kan de investering hoger uitvallen. In plaats van één enkele sporthal zou er een sportzaal kunnen ontstaan met kleinere nevenruimten voor aerobic, tai chi’, zelfverdediging, etc. De jaarlijkse exploitatielasten zouden echter wel eens gunstiger kunnen zijn, omdat de ruimten veel beter aansluiten bij de wensen van de huurders.

Maar ook twee kleinere en lagere beweegruimten op elkaar kunnen het verhuurbare oppervlak verdubbelen! Door de variatie in ruimten kunnen er ook gedifferentieerde huurbedragen gevraagd worden. Dat maakt sporten wellicht goedkoper en daarmee toegankelijker voor een bredere groep. En door een gevarieerdere ruimteverdeling kan het mogelijk worden om de accommodatie toch in de wijk te laten.

De ideale accommodatie
Wat Nijha met deze uiteenzetting willen aangeven is dat dé ideale accommodatie niet bestaat. Elke situatie vraagt om andere keuzes. Maar om tot een goede beslissing te komen is het raadzaam meer aspecten af te wegen dan uitsluitend het financiële. Het sport- en beweegaanbod, de sportbehoefte en de wensen voor verschillende beweegruimten moeten een minstens zo belangrijke rol spelen in de keuze van een gemeente.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant