Nijkerk garant extra bouwkosten Veensche Boys

Met een garantiestelling van Nijkerk en van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), wil sv Veensche Boys een lening afsluiten voor de duurder uitvallende bouw van zes kleedkamers en het clubgebouw. Het gaat om 300.000 euro waarbij beide partijen ieder voor 50% het risico dragen.

Door de gemeenteraad van Nijkerk is in januari 2014 al 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwbouw bij Veensche Boys. In de afgelopen twee jaar is het ontwerp gemaakt dat is aanbesteed.

Lening

De bouw bleek echter niet 1,1 maar 1,4 miljoen euro te gaan kosten. Veensche Boys kan voor het verschil een lening afsluiten bij de bank, maar uitsluitend onder voorwaarden. In eerste instantie leek de bank genoegen te nemen met een gebruikersovereenkomst maar sinds eind 2016 niet meer. De grond is eigendom van Nijkerk. De opstallen en velden zijn tot 1 januari 2019 eigendom van de Stichting tot Ontwikkeling Sportaccommodaties Nijkerk.

Appartementsrecht

Een andere optie was een appartementsrecht op het recht van opstal, een ingewikkelde procedure die niet snel een oplossing biedt. Versobering van het ontwerp was eveneens een alternatief maar dat betekende dat nieuwe tekeningen moesten worden gemaakt en een nieuwe procedure voor de omgevingsvergunning moest worden doorlopen.

Gemeentegarantie

Daarom is gekozen voor een gemeentegarantie voor de bouw van zowel de kantine als de kleedkamers. Omdat beide in één gebouw worden gerealiseerd bleek een garantiestelling mogelijk. Omdat het om 150.000 euro gaat mag het college van BenW hierover zelfstandig beslissen, al is de gemeenteraad wel geïnformeerd.

SWS onderzoekt liquiditeitspositie

Voorwaarde voor de garantstelling is dat de SWS zich eveneens voor 150.000 euro garant stelt. De SWS doet hiertoe onderzoek naar de liquiditeitspositie van Veensche Boys met als uitgangspunt dat de voetbalvereniging de eerste 20 jaar kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen aan de bank. Het college van BenW denkt dat de kans dat aanspraak wordt gemaakt op deze 150.000 euro gering is.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant