Aanbesteding hockeycomplex WFHC vertraagd

Via een raadsbrief informeert B&W van de gemeente Hoorn de gemeenteraad over de meest recente stand van zaken rond de aanbesteding van het hockeycomplex van Hockeyclub WFHC. Dit proces van aanbesteding loopt enige onvoorziene vertraging op in de gunningsfase.

De aanbesteding van de aanleg van een nieuwe hockeycomplex voor de West-Friese Hockeyclub Hoorn (WFHC) is vertraagdStand van zaken
Eind 2013 is de gemeente Hoorn gestart met de aanbesteding van de aanleg van het nieuwe hockeycomplex voor WFHC. Voor deze aanbesteding heeft de gemeente drie inschrijvingen ontvangen. Na beoordeling van de inschrijvingen is een voorlopige gunning uitgegaan naar de economisch meest voordelige inschrijver.

Niet rechtsgeldig
In de bezwarentermijn is bij een laatste controle echter gebleken dat de inschrijving van de voorlopig gegunde aanbieder mogelijk niet rechtsgeldig is. Daarop heeft de gemeente extern juridisch advies ingewonnen, op basis waarvan B&W heeft geconcludeerd dat de voorlopige gunning geen stand kan houden. Deze is daarom ingetrokken.

Aanbieding voldoet niet
De economisch meest voordelige aanbieding voldoet niet aan alle, door de gemeente Hoorn gestelde, eisen. Er is een gebouw aangeboden waarvan de eerste verdieping groter blijkt te zijn dan op basis van de aanbestedingsstukken is toegestaan. Volgens de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht is deze aanbieding om die reden ongeldig.

Tweede voorlopige gunning
De voorlopige gunning is nu verleend aan de aanbieder die daarna de beste aanbieding heeft gedaan. Deze aanbieding voldoet wel aan de eisen zoals de gemeente Hoorn die heeft gesteld.

Kort geding
B&W van Hoorn verwachten dat de aanbieder aan welke de eerste voorlopige gunning is verleend, een kort geding tegen de gemeente zal aanspannen. Door deze complicatie loopt de aanleg van het hockeycomplex van WFHC enige vertraging op en lukt het naar verwachting niet om de nieuwe hockeyvelden speelklaar te hebben voor de aanvang van het nieuwe hockeyseizoen.

B&W van de gemeente Hoorn hebben het bestuur van hockeyclub WFHC geïnformeerd over deze ontwikkeling en de meest recente stand van zaken. Zodra meer bekend is over het verdere proces, wordt alle belanghebbenden nader geïnformeerd.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten