Aanbesteding van de nieuwe sporthal Dokkum gestart

Op 23 oktober jl. is de aanbesteding van sporthal de Trimmer in Dokkum op Tenderned gezet. De geselecteerde bedrijven kunnen inschrijven op de opdracht voor de bouw, het onderhoud en de exploitatie van de hal. De gemeente Dongeradeel en Synarchis bereidden de bouw gezamenlijk voor.

Op 23 oktober 2015 is de aanbesteding van sporthal de Trimmer in Dokkum, na voorbereiding door de gemeente Dongeradeel en Adviesgroep Synarchis, op Tenderned gezet. Het beschikbare budget voor de nieuwbouw en exploitatie bedraagt 710.000 euro exclusief BTW per jaar.De nieuwbouw bestaat uit een sporthal van 24 x 44 m. met extra ruimten en een verenigingsruimte voor korfbalvereniging De Granaet.

Sporthal in 2017 gebruiksklaar

De gemeente Dongeradeel is eigenaar van het complex. Het project heeft betrekking op het ontwerpen, realiseren, onderhouden en exploiteren van een sportcentrum, door nieuwbouw te realiseren gekoppeld aan het huidige zwembad met horecaruimte. De aanbesteding loopt tot maart 2016 en medio 2017 moet de sporthal gebruiksklaar zijn.

All-in-one

In de aanbesteding voor het nieuwe sportcentrum Tolhuispark wordt uitgegaan van een inclusieve overeenkomst waarin de ontwerp-, ontwikkelings-, realisatie- en exploitatiefase, inclusief onderhoud van het project als één opdracht wordt aanbesteed. Het beschikbare budget voor de ontwikkeling en exploitatie van de nieuwe sporthal bedraagt 710.000 euro exclusief BTW per jaar.

Periode van 10 jaar

In dit bedrag zijn opgenomen de jaarlijkse kapitaallasten voor de nieuwbouw en de gemiddelde exploitatielasten, inclusief onderhoudskosten over een periode van 10 jaar. Dat bedrag mag niet worden overschreden en het bedrijf dat als laagste inschrijft, mag de opdracht uitvoeren.

Gunning

De uiterste inleverdatum van de inschrijving van de aanbesteding is vastgesteld op 17 februari 2016 vóór 17:00 uur. Het college van BenW van de gemeente Dongeradeel zal uiteindelijk beslissen over de gunning van deze aanbesteding.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.