Kostendekkende huur: rampscenario’s Rotterdamse sportverenigingen

In 2014 voert de gemeente Rotterdam de kostendekkende huur in voor (sport)accommodaties in de regio. De sportverenigingen die hiermee te maken krijgen vragen zich af wat zij kunnen verwachten, maar tasten na lange tijd nog steeds in het duister.


Charlotte en Gwen van volleybalvereniging Volley Zuid denken, tijdens het opruimen van het net, na over wat de verhogingen voor hen kunnen betekenen. “De contributie is nu € 236 per jaar maar wat kunnen we verwachten als de huur ineens omhoog schiet? Hopelijk worden wij daar niet de dupe van.”

Volgens bestuurslid accommodaties Mark van Galen hoeven ze zich voorlopig nog geen zorgen te maken. “We proberen als vereniging natuurlijk zoveel mogelijk te doen om ervoor te zorgen dat we een verhoging niet hoeven door te belasten aan onze leden. Wij snappen dat de sport wel leuk moet blijven.”

Financieel gezond
Volley Zuid is een financieel gezonde vereniging dat zich zo goed mogelijk voorbereidt op de huurverhoging. Ondanks dat de gemeente nog weinig concreet is over de cijfers, hebben de vereniging al plannen gemaakt om de ‘klap’ op te vangen. “We betaalden de afgelopen jaren zo’n € 25.000,- aan zaalhuur per jaar. Als we kijken naar de verhoging en we rekenen met een stijging van 50%, dan betekent dat een gat van € 12.500,-. Dat geld moet toch ergens vandaan komen”, aldus Mark van Galen.

Noodscenario’s
Om het gat te dichten heeft het bestuur gekeken naar noodscenario’s zoals extra inkomsten uit sponsorwerving en hogere opbrengsten uit de kantine. Ook kunnen teams op een avond samen trainen. “Op die manier merken de leden het wel enigszins maar hoeven ze niet direct fors extra geld te betalen.”

Kostendekkende huur
Ook voetbalvereniging C.K.C. in Kralingseveer houdt zich al bezig met de mogelijke verhogingen. Penningmeester Ron Solter zou op 11 december 2012 op de hoogte worden gebracht door de gemeente maar de mooie slides leverden niet veel op: “die gaven niet aan wat we moeten verwachten. Ze geven wel aan dat het een kostendekkende huur moet gaan worden.

Factor 4
Vastgoed factureert aan deelgemeenten die het huur- en onderhoudsbedrag aan de verenigingen doorberekend. “Het bedrag kan verminderd worden met een subsidiebedrag maar daar gaat men nog niet vanuit omdat het geld er simpelweg nog niet is. Als ik kijk hoe de nieuwe berekeningsmethode verwerkt gaat worden, houdt dat in dat we als vereniging rekening moeten houden met een factor 4″, aldus Solter.

Zo’n 45% hoger
In de huidige situatie is het zo dat verenigingen vaak voor een redelijk laag bedrag vele uren per week gebruik kunnen maken van een accommodatie. Uit de eerste berekeningen werd duidelijk dat de kostendekkende huren zo’n 45% hoger liggen dan de huidige huren. Het geld dat hiermee binnenkomt, zal gebruikt worden voor structureel onderhoud.

Rotterdam hoopt door middel van de kostendekkende huur regelmatig onderhoud te kunnen verrichten. Rotterdam Sportsupport: “Gebruikers van accommodaties betalen nu vaak minder huur dan de daadwerkelijke kosten die voor onderhoud en vervanging moeten worden gemaakt. Die kosten gaat de dienst Stadsontwikkeling van Rotterdam per 2014 in rekening brengen bij de deelgemeenten”.

Voorbereidingen
De gemeente adviseert sportverenigingen om alvast voorbereidingen te treffen om de huurverhoging op te vangen. Verenigingen kunnen ook meedenken en -helpen om het onderhoud op zich te nemen of kunnen samenwerken met andere verenigingen of organisaties om samen gebruik te maken van de accommodatie. Hierdoor kunnen de kosten verdeeld worden en hoeft de vereniging de klap niet alleen op te vangen.

Afwachten en dagen tellen
Voorlopig kunnen de verenigingen niet meer doen dan zich goed voorbereiden en afwachten. De definitieve cijfers en percentages worden in 2013 bekend gemaakt. Wanneer weet helaas nog niemand. De gemeente belooft meer informatie-avonden te plannen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.