Kapitaalvernietiging sportaccommodaties dreigt

BSNC-voorzitter Pleun Lok vindt dat de exploitatie van sportaccommodaties door de bezuinigingen gevaar loopt. Gemeenten dragen het eigendom en de exploitatie steeds vaker aan sportverenigingen over. Door gebrek aan exploitatiekennis en -kunde vindt een grote kapitaalvernietiging plaats.

Kapitaalvernietiging sportaccommodaties dreigtGevaar
Iedere Nederlander kan sporten. Gemeenten hebben het faciliteren van sport en sportaccommodaties in het verleden op zich hebben genomen waardoor zo’n 26.000 verenigingen met samen meer dan 4,8 miljoen leden, de mogelijkheid tot sporten geboden. “Maar deze situatie loopt ernstig gevaar want de kwaliteit van de accommodaties loopt snel terug”, signaleert Lok.

Laagste prijs bij aanbesteding
“Door bezuiniging zijn gemeenten genoodzaakt om de exploitatie van de accommodaties steeds vaker uit te besteden. Gemeenten kunnen vaak moeilijk anders. Door de decentralisatie van overheidstaken en de bezuinigingen op gemeentelijke voorzieningen, staan ook de budgetten voor de sportinfrastructuur onder druk”, aldus Lok. Daarnaast brengen veel gemeenten het aantal ambtenaren terug dat belast is met sportveld- en accommodatiebeheer en wordt bij aanbestedingen vaak voor de laagste prijs gekozen en niet voor de beste of duurzaamste oplossing.”

Tekorten en faillissementen
“Maatschappelijk of commerciële organisaties krijgen beheertaken toegeschoven zonder dat daarvoor een wettelijk kader bestaat. Hierdoor ontstaan uiteenlopende beheervarianten die vaak lastig uitvoerbaar blijken. Veel sportclubs verkijken zich op wat goed beheer van een organisatie vraagt. Tekorten, faillissementen en dus kapitaalvernietiging dreigen en de gemeente krijgt vervolgens weer de vraag om steun.”

Innovatie en oplossingen
“De BSnC-leden (gemeenten, leveranciers, aannemers en adviesbureaus) zijn altijd trots geweest op de kwaliteit van de sportinfrastructuur in Nederland. De vraag naar innovatie neemt echter toe als gevolg van duurzaamheid, multifunctioneel gebruik, veiligheid en toenemende Europese wet- en regelgeving. De BSnC zorgt voor de oplossingen want daaraan voldoen is voor individuele gemeenten en verenigingen een vrijwel onmogelijk taak.”

Leerstoel Turfgrass
De BSnC, de NGF, de NVG en de Universiteit Wageningen hebben het initiatief genomen tot de instelling van een Leerstoel Turfgrass om sportgrasbeheerders te voorzien specialistische kennis voor evidence based en verantwoord accommodatiesbeheer. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de teloorgang en de kapitaalvernietiging bij de Nederlandse sportaccommodaties wordt gestopt”, aldus BSnC-voorzitter Lok.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.