Grondopbrengst velden Krommenie aanzienlijk lager

Door tegenvallende grondopbrengst gaat het Zaanse college van B&W opnieuw bekijken welke sportparken in de huidige vorm blijfven bestaan en welke op den duur moeten verdwijnen. De clubs op de verdwijnparken krijgen tot 1 november as. de tijd om gezamenlijk toekomstscenario’s uit te werken.

De grondopbrengst van de velden op het Provily Sportpark, Sportpark de Slibkuil en het sportpark in de Omzoom valt tegen.Aandacht
De staat van de buitensportaccommodaties in Zaanstad vraagt aandacht. Er is sprake van veel sportparken, verouderde opstallen, verenigingen die kampen met (dreigende) exploitatietekorten en een sub-optimale accommodatiespreiding over de gemeente. Het in de lucht houden van alle parken is financieel niet meer haalbaar.

Visie sportverenigingen
Nadat adviesbureau BMC een rapport over de toekomst van de Zaanse sportparken heeft uitgebracht, kregen accommodatiegebruikers de mogelijkheid om hun visie hierop te geven. Deze inbreng van de sportverenigingen is gebruikt als basis voor het huidige collegebesluit.

Routekaart sportparken
Wethouder Jeroen Olthof: “Sportverenigingen zijn doordrongen van de noodzaak van samenwerking en zijn met elkaar in gesprek gegaan. Het college wil de toekomstrichting van de sport niet directief opleggen maar deze mede laten bepalen door de accommodatiegebruikers in Zaanstad. Op deze manier wil het college gezamenlijk komen tot goed bereikbare sportparken waarvan de ligging gelijkmatig over Zaanstad is verdeeld”.

Definitief besluit
Het Zaanse college legt eind 2013 een definitieve routekaart voor aan de gemeenteraad. Hierop wordt aangegeven welke van de resterende sportparken naar het idee van de gemeente toekomst hebben. Mogelijke investeringen die hiermee samenhangen zullen meegenomen worden in de integrale meerjarenbegroting.

Lagere grondopbrengst
Het verhuizen van sportclubs van Krommenie naar Saendelft gaat een half miljoen euro meer kosten dan voorzien en stijgen naar meer dan een miljoen. Door het vertrek van de sportclubs komt weliswaar ruimte vrij voor woningbouw maar de grondopbrengst blijkt lager dan twee jaar geleden nog werd ingeschat. Zaanstad neemt daarom een nieuw besluit over het Provily Sportpark, Sportpark de Slibkuil en het sportpark in de Omzoom. Hoewel dit niet waarschijnlijk is, kan de raad nog afzien van verhuizing van de sportclubs.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten