Kennis exploitatievormen sportaccommodaties mist

Gemeenten willen graag weten welke exploitatievormen voor hen succesvol kunnen zijn. Het blijkt echter dat hierover niet genoeg kennis is.

Tegenwoordig beheren en exploiteren veel partijen sportaccommodaties. Naast gemeenten spelen stichtingen, sportbedrijven en marktpartijen daarin een rol. Gemeenten willen graag weten welke exploitatievormen voor hen succesvol kunnen zijn.

 

De VNG wilde graag meer onderzoek naar dit thema. Daarop stelde VWS het Mulier Instituut in de gelegenheid om een verkennende studie te doen naar exploitatie van sportaccommodaties.

Vier onderzoeksvragen

Op basis van literatuuronderzoek, casestudies en gesprekken met experts, zoekt het instituut antwoord op vier vragen:

1. Welke exploitatievormen zijn er voor sportaccommodaties;
2. Hoe is het succes van de exploitatievormen op korte (< 5 jaar), middellange (5-15 jaar) en lange (> 15 jaar) termijn te beoordelen;
3. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de belanghebbenden zoals clubs, exploitanten, leveranciers en gemeenten;
4. Waar missen gegevens en/of mist er kennis en hoe is dat gemis weg te nemen.

Efficiëntere exploitatievormen

Een verandering van exploitatievorm kan meerdere redenen hebben. De voornaamste is de wens om een accommodatie efficiënter te exploiteren en beheren. Hierdoor kan een gemeente beter bezuinigen maar ook meer bereiken met hetzelfde geld. Bij het veranderen van exploitatievorm zijn de doelen, de communicatie en transparantie van groot belang.

Onvoldoende kennis

Uit deze studie blijkt dat er kennis mist over de exploitatievormen. Er is geen overzicht van de exploitatievormen van sportaccommodaties. Daarvoor dient een grootschaliger onderzoek te worden opgetuigd.

Via de inzet van de ‘Database sportaanbod’, kan het Mulier Instituut een benchmark ontwikkelen. Gemeenten kunnen dan op basis hiervan een onderbouwde keuze maken voor exploitatievorm. Vervolgens is via een langjarige monitor goed bij te houden welke veranderingen exploitatievormen doormaken.

Andere vragen over exploitatievormen

Andere vragen over de exploitatie die om aandacht vragen, hebben betrekking op duurzaamheid, de verschillen tussen sportaccommodaties en de effecten van veranderende wet- en regelgeving.

Het grootste deel van het lokale sportbudget is gerelateerd aan de exploitatie en beheer van sportaccommodaties. Dit rechtvaardigt dus een vervolg op deze verkennende studie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.